Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Matilda, 2013. Växtextrakts farmakologiska effekter i hästliniment. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
362kB

Abstract

Många utövare inom hästsporten använder liniment både före och efter hård ansträngning. Liniment används såväl förebyggande som i behandlande syfte av hästars muskler och leder vid smärta och svullnader. Detta arbete syftar till att studera eventuella antiinflammatoriska och analgetiska effekter av olika växtextrakt som kan ingå i hästliniment. Växterna som tas upp i litteraturstudien är Kanel (Cinnamomum insulari- montanum hayata), Neem (Azadirachta indica), Pelargon (Pelargonium spp.), Ricin (Ricinus communis), Rosmarin (Rosmarinus officinalis) och Trollhassel (Hamamelis virginiana). Litteraturstudien genererade endast en studie specifik på djurslaget häst. Efter administrering per os reducerade extrakt från Rosmarin inflammationsmarkörer i ledvätska efter inducerad ledinflammation. Dessutom finns flera studier, främst utförda på gnagare och människa, som påvisar att växtextrakten har antiinflammatoriska och/eller analgetiska effekter, efter systemisk administration. Flera av växtextraktens effekter har även jämförts med etablerade antiinflammatoriska substanser. Växtextraktens effekter på andra djurslag skulle eventuellt vara möjliga att extrapolera till häst, däremot är det svårt att bedöma huruvida linimenten efter topikal applicering har motsvarande effekt som efter systemisk administration av extrakten. Även om det inte heller kan uteslutas. Baserat på den här litteraturstudien finns anledning att anta att växtextrakten skulle kunna ha biologisk aktivitet på djurslaget häst. Av djurskydds-skäl får hästar som behandlas med antiinflammatoriska eller analgetiska läkemedel inte tävlas eller tränas under tävlingsliknande former i Sverige. Det finns således ett behov av mer forskning för att utvärdera ifall växtextrakten har motsvarande effekter efter topikal administration till häst.

,

In equestrian sport many participants use liniment before and after hard effort. Liniment is used for both prophylaxis and treatment purposes of horse muscles and joints when they are swollen or in pain. The aim of this study is to overview the literature and to evaluate the potential of anti-inflammatory and analgesic effects of various plant extracts that horse liniment may contain. The plants included in this study are Cinnamon (Cinnamomum insulari-montanum Hayata), Neem (Azadirachta indica), Geranium (Pelargonium spp), Ricin/Castor oil plant (Ricinus communis), Rosemary (Rosmarinus officinalis) and Witch hazel (Hamamelis virginiana). The study generated only one study made on horses. When extracts of Rosemary were given per os, a reduced level of inflammatory markers in the synovial fluid was seen of the induced arthritis. In addition, several studies, mostly conducted in rodents and humans, demonstrating that plant extracts have anti-inflammatory and/or analgesic effects when given by systemic administration. Several effects of the plant extracts have also been compared with already established anti-inflammatory substances. The effects of plant extracts on other species would potentially be possible to extrapolate on the horse, however, it is difficult to assess whether ointments for topical application have a similar effect as by systemic administration of the extracts. Although it can not be excluded. Based on this literature, there is a reason to suspect that the plant extracts could have biological activity in the horse. Due to animal welfare reasons, in Sweden, horses treated with anti-inflammatory or analgesic drugs are not allowed to compete nor be trained in competitive like forms. There is thus a need for more research to determine if the plant extracts have similar effects after topical administration to the horse.

Main title:Växtextrakts farmakologiska effekter i hästliniment
Authors:Axelsson, Matilda
Supervisor:Ekstrand, Carl
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:47
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, antiinflammatorisk effekt, smärtstillande effekt, hästliniment, växtextrakt, neem, kanel, rosmarin, ricin, trollhassel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2687
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2687
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2013 13:03
Metadata Last Modified:04 Sep 2013 13:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics