Home About Browse Search
Svenska


Örtenstedt, Erica, 2013. Skiljer sig beteendet mellan vargar i fångenskap och i det vilda?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
236kB

Abstract

Vargar hålls i fångenskap på djurparker och olika forskningsanläggningar för att man vill bedriva forskning och utbilda djurparksbesökare. Syftet med detta arbete är att undersöka om vargars beteende skiljer sig åt i fångenskap och i det vilda. Vargar har ett stort register av beteenden som innehåller allt ifrån förflyttning, jakt, lek, parning, valpuppfödning och hierarki. Vilda vargflockar består av familjeenheter med ett föräldrapar och deras icke-könsmogna avkommor medan vargflockar i fångenskap ofta består av ihopsatta individer som inte är besläktade med varandra. Detta medför att hierarkin ser olika ut i fångenskap gentemot i frihet. Inhägnade vargar har en klar och tydlig linjär hierarki med alfa-, beta- och omegaindivider medan vilda vargflockar fungerar som en familj där avkommorna är undergivna sina föräldrar men inte har någon speciell hierarkisk ordning sig emellan.

Man säger att en dominant individ är en individ som kan påverka en annans beteende. En varg som klassas som dominant visar signaler såsom högrest hållning med öronen framåt, rak blick och svansen hållen i eller över horisontalplanet medan en undergiven individ har en lägre kroppshållning med öronen bakåt och lågt hållen svans under horisontalplanet. I vilda vargflockar är avelsparet båda dominanta över resten av flocken men man tror att avelshanen är dominant över avelstiken i alla situationer utom vid lyan där han visar undergivna signaler när han närmar sig. Tack vare att vilda vargflockar oftast bara består av ett avelspar ser man inga spänningar i flocken under parningssäsongen vilket man gör hos flockar i fångenskap där alla oftast är könsmogna och ingen har den naturliga undergivenheten mot alfaparet som man i vanliga fall ser mot föräldraparet. Trots invändningar från alfaparet parar sig de flesta individer inom en flock i fångenskap.

Vad gäller valpuppfostran ser den likadan ut hos vilda som inhägnade vargar. Tiken stannar i lyan hos valparna de första veckorna och börjar därefter röra sig mer och mer utanför lyan. Alla i flocken hjälps åt att komma med mat till valparna och alla hjälper till med uppfostran genom lek, tvättning och barnpassning.

Den största skillnaden mellan vargar i fångenskap och i det vilda är hur hierarkin är uppbyggd. Med tanke på att det är en så pass stor skillnad är det viktigt att tänka på att detta kan påverka även annat hos vargarna, vilket man ser bla. gällande parning. I min mening är det viktigt att ta reda på varför det hierarkiska förhållandet skiljer sig så pass mycket åt och om det påverkar andra beteenden om man vill kunna använda sig av resultat ifrån forskning på vargar i fångenskap och föra över dessa på vilda vargar.

,

Wolves are held captive in zoos and institutions for research and to educate zoo visitors. The object of this study is to determine whether the behavior differs between wolves in captivity and wolves in the wild. Wolves show a wide range of behaviors such as movement, hunting, playing, breeding, pup rearing and hierarchial behaviors. A wild pack consists of a breeding pair and their non-sexually mature offspring while a captive pack consists of non-related individuals put together.

Captive wolves have a strong, linear hierarchy while wild packs should be seen as families where the off-spring defers to their parents. Wolves use signals that are seen as either dominant, submissive or neutral. A dominant wolf has an up raised posture, ears forward, eyes that do not waver and its tail held at or above the horizontal plane where an inferior wolf has a low posture, ears back and the tail held below the horizontal plane. The breeding pair is dominant to their young and it is believed that the breeding male is dominant over the breeding female in wild packs. This applies at all times except for when she has got pups in the den when the male approaches the female in a submissive manner. Because of wild packs consisting of only one breeding pair, sometimes two breeding females, there is no tension during breeding season as in captive packs where almost all wolves mate despite the alpha pair intervening.

When it comes to pup rearing it is the same in all packs, both wild and captive. The female stays in the den with the pups for the first few weeks and eventually leaves the pups for longer periods of time in search for food. All wolves help bring food to the den and raise the pups through play, grooming and baby-sitting.

It is important to discern why the hierarchy differs so much between wild and captive wolves and whether or not it has an effect on other behaviors as well.

Main title:Skiljer sig beteendet mellan vargar i fångenskap och i det vilda?
Authors:Örtenstedt, Erica
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:44
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:varg, beteende, fångenskap, skillnad, vilda vargar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2688
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2688
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2013 14:07
Metadata Last Modified:04 Sep 2013 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics