Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Filippa, 2013. Att förebygga stress hos kattpatienten. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
433kB

Abstract

Trots att kattens popularitet som sällskapsdjur har ökat de senaste åren, besöker kattägaren inte veterinär i samma utsträckning som hundägaren. Några av orsakerna till detta är att ägaren upplever att det är svårt av få in katten i sin transportbur, att transporten till veterinären och själva besöket stressar katten samt att personalen på djurkliniken inte förstår sig på katter.

Att utbilda djurägare och personal i hur man på bästa sätt undviker stress hos kattpatienten är viktigt både för kattens välfärd och vård men även för djurägarens och personalens säkerhet.

Stress hos katten kan övergå i rädsla eller stressrelaterad aggression. I många fall misstas aggressionen för dominans och man försöker tillrättavisa katten eller bestraffa den vilket oftast förvärrar kattens rädsla och stress.

För att förstå kattens sätt att reagera på olika stimuli måste man förstå hur katten upplever sin omgivning genom sina sinnen och hur den kommunicerar, t ex att katten är känslig för höga ljud och hur den använder sin kroppshållning för att visa sin sinnesstämning.

Stress ger fysiologiska förändringar som kan påverka både den kliniska undersökningen och de fysiologiska parametrarna och detta kan i sin tur leda till felaktiga diagnoser.

Genom djurägarutbildning, anpassad utformning av lokaler och stallburar samt kunskap om kattens beteende och hur man hanterar och bemöter katten på bästa sätt, kan man minska stressen hos många kattpatienter.

,

Despite that the cat´s popularity has grown in the past years, the cat owner doesn´t visit the veterinarian in the same extent as the dog owner. Some of the reasons for this are that the owner feels that it is difficult to get the cat into the carrier, that the transport to the clinic and the visit stresses the cat, and that the staff at the clinic does not understand cats.

To educate pet owners and staff how to best avoid stress in the feline patient is important for the cat´s welfare and care but also for the safety of the owner and staff.
Stress in cats can turn into fear or stress-related aggression. In many cases, aggression is mistaken for dominance and you may try to rebuke or punish the cat, which usually aggravates the cat´s fear and stress.

To understand the cat´s way of reacting to different stimuli, one must understand how the cat perceives it´s environment through their senses and how it communicates, for example, that the cat is sensitive to loud noises or how it uses its body posture to show its state of mind.
Stress gives physiological changes that can affect both the clinical examination and the physiological parameters and this in turn can lead to misdiagnosis.

Client education, adapted design of the clinic and clinic cages and the knowledge of cat behavior and cat friendly techniques may reduce the stress in many feline patients.

Main title:Att förebygga stress hos kattpatienten
Authors:Eriksson, Filippa
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:32
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:katt, stress, klinik, förebyggande, aggression, åtgärder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2013 11:19
Metadata Last Modified:04 Sep 2013 11:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics