Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Daniel, 2013. Investeringsbedömning för AB Karl Hedins Sågverk i Krylbo. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den svenska sågverksindustrin upplever en hård konkurrens på världsmarknaden för sågade trävaror. Efterfrågan har minskat utan att marknadens utbud har justerats ned. Detta har genererat lägre världsmarknadspriser och en utslagning av sågverksaktörer. Vägen till överlevnad och lönsamhet är inte entydig, men med en förbättrad och väl avvägd produktionskapacitet ökar chansen att vidmakthålla konkurrenskraften.

AB Karl Hedins sågverk i Krylbo har som målsättning att årligen öka produktiviteten med två procent. Ett sätt att uppnå denna målsättning är att investera i utrustning som förbättrar produktionsprocessen. Detta examensarbete syftar till att kartlägga konsekvenserna av en investering i ett nytt avlägg och i en buffert i råsorteringen.

Studien har kartlagt effekterna av en eventuell investering genom att analysera produktions – och stopptidsunderlag för att påvisa såglinjens möjliga produktivitetsförbättring. Resultatet visar att en investering skulle göra det möjligt för sågverket att såga mer virke per år och uppnå en högre produktivitet.

Studien använde produktivitetsanalys och investeringskalkylering för att besvara frågeställningarna. Resultatet från produktivitetsanalysen visar att investeringen skulle minska sågverkets registrerade stopptid med över 90 timmar årligen. Dessa timmar skulle möjliggöra en ökad produktion med 6000 kubikmeter sågad vara. Investeringskalkylen visar att den årliga intäkten ökade med 4 miljoner kronor och återbetalningstiden var ett år.

För att analysera osäkerheten i investeringens ingående parametrar genomfördes känslighetsanalyser på produktiviteten och investeringskalkylen. Analyserna visade att ingen av kalkylens ingående variabler påverkade lönsamheten nämnvärt när de antog sannolika värden. Känslighetsanalysens kritiska värden antog osannolika värden och det gav investeringens lönsamhet en högre säkerhet.

,

Swedish sawmills experiences a fierce competition in a global context. The demand of sawn softwood rapidly declined without a downward adjustment of the supply. This has generated declined prices and fever sawmills in the competitive landscape. The sawmill industry’s solution for survival and profitability is not unequivocal. A focus on facility capacity and cost reduction is one way to maintain competitive.

AB Karl Hedin’s sawmill in Krylbo aims to annually increase their productivity by two percent. To achieve this they could invest in equipment to improve their production. This thesis aims to identify and evaluate an investments profitability and impact on the production flow. The investment is expected to improve the productivity by minimizing deceleartion time.

The study identified possible effects of an investment by analyzing production – and deceleration time data to demonstrate potential improvments. To answer this study’s questions analysis of productivity and an investments calculation was made. The results showed that the investment would reduce deceleration time by 90 hours per year. These hours would increase the annual production of 6,000 cubic meters of sawn softwood wich would increase the revenue by 4 million SEK.

An investment contains uncertainties and in order to assess these sensitivity analyses were conducted on key components. None of the components would affect the profitability when they adopted probable values. Instead they adopted implausible values as critical values and yielding the return on investment a higher security.

Main title:Investeringsbedömning för AB Karl Hedins Sågverk i Krylbo
Authors:Magnusson, Daniel
Supervisor:Stendahl, Matti
Examiner:Nylinder, Mats
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:125
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:sågverk, produktivitet, investeringskalkylering, buffert, AB Karl Hedin, sawmill, productivity, investment calculation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2614
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2614
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Aug 2013 09:03
Metadata Last Modified:13 Aug 2013 09:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics