Home About Browse Search
Svenska


Wirf, Malin, 2013. The welfare of the laboratory mouse : comparison in development of mouse pups in three different individual ventilated cage (IVC) systems. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
453kB

Abstract

Today the individual ventilated cage system (IVC-system) is a commonly used housing system for mice in research facilities. IVC systems have HEPA- filters and are designed to control both supply and exhausted air at cage level, as well as temperature and relative humidity in the cages. This creates an optimal environment for the mouse and at the same time a protection against the risk of cross-infection between cages and the outside environment. The aim of this study was to evaluate the health and welfare of breeding females and pups of two different strains of laboratory mice (NMRI nude mice and C57BL/6N) in three different kinds of IVC-systems; Arrowmight, Allentown and Tecniplast. The NMRI nude (Nu) females gave birth to 18 litters in Allentown, 16 litters in Arrowmight and 15 litters in Tecniplast. The C57 females gave birth to 16 litters in Allentown, 17 litters in Arrowmight and 16 litters in Tecniplast. With these litters we performed tests on both the pups and the females. We tested the pups development. The females bodyweight was registered on the same days. Food and water consumption were registered from gestation week 2 to lactation week 3. Nest location and nest score were registered in all systems. We found one difference in Nu females; they weigh less in Allentown (p<0.01) compared to Arrowmight and Tecniplast systems at day 14. The Nu females in Allentown ate and drank less compared to Arrowmight and Tecniplast and it was a significant difference in food consumption at lactation week 2 (p<0.05) and water consumption (p<0.05) lactation week 1. Nu pups development and weight gain in Allentown was unaffected. No big differences between pups development were found between the IVC-systems but we could see a clear strain difference between Nu and C57. In conclusion, there were no major differences between the different IVC systems in this study. The differences that we did find could have been due to this experimental setup, e.g. the different number of Air changes per hour (ACH) in the different systems. We used the manufacturers recommendations for ACH in this study.

,

I dag är individuellt ventilerade burar (IVC-system) ett vanligt inhysningssystem för möss på försöksdjursavdelningar. IVC- systemen är utrustade med HEPA-filter och utformade för att styra både in- och utmatning av luft samt temperatur och relativ luftfuktighet i burarna. Detta gör att man får säkrare försöksresultat då det skapas en optimal miljö för mössen och minimerar risken för kontaminering av eventuella smittor inom bursystemet och från djurrummet. Syftet med denna studie var att utvärdera hälsa och välfärd med hjälp av avelshonor och ungar från två stammar av laboratoriemöss (NMRI nude och C57BL/6N) i tre IVC-system: Allentown, Arrowmight och Tecniplast. Med 18 NMRI nude (Nu) kullar i Allentown, 16 kullar i Arrowmight och 15 kullar i Tecniplast. 16 C57BL/6N (C57) kullar i Allentown, 17 kullar i Arrowmight och 16 kullar i Tecniplast gjordes mätningar på både honorna och ungarna. Ungarnas utveckling och vikt registrerades. Honornas vikt registrerades från ungarnas födsel till avvänjning dag 21. Foder och vattenkonsumtion registrerades från det honan var dräktig i andra veckan till avvänjning. Boplacering i burarna samt bobyggnad registrerades i alla system. Den största skillnaden vi hittade var Nu honornas vikt, vilken var lägre i Allentown (p<0.01) jämfört med Arrowmight och Tecniplast. Nu honornas foder och vattenkonsumtion i Allentown var lägre och signifikanta skillnader fanns i honornas foderkonsumtion laktationsvecka två (p<0.05) och vattenkonsumtion (p<0.05) vecka ett. Nu ungarnas vikt samt utveckling i Allentown var opåverkade jämfört med de andra två systemen. Vi hittade inga stora skillnader mellan ungarnas utveckling mellan systemen, men det finns en klar stamskillnad mellan Nu och C57. De små skillnader vi hittade kan ha påverkats av försökets upplägg, t.ex. i denna studie använde vi oss utav tillverkarnas rekommendationer med antal luftbyten i burarna.

Main title:The welfare of the laboratory mouse
Subtitle:comparison in development of mouse pups in three different individual ventilated cage (IVC) systems
Authors:Wirf, Malin
Supervisor:Spangenberg, Elin
Examiner:Lidfors, Lena
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:462
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:IVC-system, mouse pup, body weight, animal welfare, behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2595
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:30 Jul 2013 06:52
Metadata Last Modified:30 Jul 2013 06:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics