Home About Browse Search
Svenska


Jacobson Thalén, Christian, 2013. Påverkan av e-handelns framtida utveckling på pappersförpackningsbranschen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna studie har varit att analysera förpackningsbehoven hos olika
e-handelsföretag som säljer varor till konsumenter. En ökning av den direkta distributionen av varor till konsumenter är av allmänt intresse på grund av dess inverkan på distributionskedjorna. Eftersom varor kommer att levereras som styckegods direkt till slukund istället för i stora volymer till en grossist kommer förpackningarna att behöva utvecklas. För det första kommer distributionen av varor via e-handeln att öka behovet av förpackningsmaterial eftersom varje enskild produkt behöver förpackas vid transport till slutkund. För det andra kommer nya typer av högkvalitativa förpackningar, som är skräddarsydda för att passa enskilda produkter, att behövas.

Följaktligen, belyser denna studie förpackningsbehovet hos olika e-handelsföretag som säljer varor direkt till svenska konsumenter. Sverige har en av de högsta siffrorna för internethandel i Europa, 74% av vuxna i åldrarna 16-74 hade någon gång under år 2012 handlat produkter online. Den totala omsättningen för den svenska e-handel uppgick år 2012 till 31,6 miljarder kronor, vilket går att jämföra med 17,7 miljarder kronor år 2007. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med tio e-handelsföretag som distribuerar hemelektronik, kläder och skor direkt till slutkonsumenter.

Resultaten presenteras med avseende på viktiga förpacknings- och leverantörsegenskaper. De förpackningsegenskaper som enligt studien värdesätts mest är hållbarhet, prisvärdhet, funktionalitet, flexibilitet och produktanpassning. Dessa egenskaper är viktiga eftersom företagen distribuerar många olika typer av varor samtidigt som förpackningarna många gånger påverkar konsumenternas helhetsintryck av köpet samt kan fungera som en kanal för marknadsföring. E-handelsföretagen anser att attraktiva egenskaper hos en förpackningsleverantör kännetecknas av att de är innovativa, goda samarbetspartners, har viljan att utvecklas tillsammans med sina kunder och är serviceinriktade.

Utifrån studiens resultat går det att konstatera att e-handelns kraftiga tillväxt, visar att karakteriseringen av förpackningar som en mogen bransch inte är särskilt användbar.

Studien är genomförd i samarbete med DS Smith Packaging, en ledande leverantör av förpackningar. Studien har utifrån resultatet givit förslag på hur DS Smith Packaging kan möta sina kunders framtida förpackningsbehov. DS Smith Packaging ska försöka bygga ett förtroende till sina kunder genom att erbjuda innovativa förpacknings- och servicerbjudanden. Förutom säljare som är bra på att skapa långvariga relationer, är det viktigt att involvera sina ingenjörer och designers i kundrelationerna. Detta för att försöka utveckla en utökad förståelse för varje enskild kunds specifika behov och distributionsprocesser. Genom en sådan process kan lämpliga affärer och erbjudanden utvecklas som är av ömsesidig affärsnytta för både e-handelskunderna och DS Smith Packaging som förpackningsleverantör.

,

This research concerns the packaging needs of e-commerce firms who sell goods to consumers. An increase in the direct distribution of goods to consumers is of general interest because of its impact on distribution supply chains. The change from transporting large batches of products to retails to transporting small parcles to consumers implies several developments. Firstly, e-commerce distribution will be large users of packaging material because every single product must be packed for redistribution to consumers. Secondly, new types of high-quality packaging, which are tailored to suit the transportation of individual products, are likely to be needed.

Accordingly, this study assessed the packaging needs of e-commerce firms that sell goods directly to Swedish consumers. Sweden has one of the highest internet trading figures in Europe, with 74% of adults in the ages 16-74 having purchased products online. E-commerce to the consumer segment has increased in Sweden to 31.6 billion SEK in 2012 from 17.7 billion SEK in 2007. Qualitative interviews were conducted with ten e-commerce firms that distribute electronics, clothing and shoes directly to consumers.

Findings are grouped into packaging attributes and packaging supplier characteristics. The required attributes of the packaging are sustainable, affordable, functional, flexible and tailored for individual products. These attributes are important because firms distribute many different types of goods and distribution packaging can influence consumer perceptions of both the branding of the consumer goods as well as the retailers brands. E-commerce firms consider that the characteristics of attractive business suppliers of packaging materials are that the supplier is innovative, has good cooperation skills, has the desire to grow business together with its customers and is service oriented.

These findings, together with growth of e-commerce, illustrates that the characterization of packaging as a mature industry may not be particularly useful.

The study was conducted in collaboration with DS Smith Packaging, a leading supplier of packaging. This study has several implications for DS Smith Packaging. DS Smith ought to increasingly inspire the confidence of e-commers customers by innovating their service based offerings. In addition to sales personnel that take a long term business perspective, it is important to involve engineers and packaging designers directly into customer relationships. The reason for involving engineers and designers is to develop a specific understanding for each customer firms’ particular e-commerce packaging and distribution processes. Through such process understanding, appropriate business offerings can be developed that are of mutual business benefit to the e-commerce customer and DS Smith Packaging.

Main title:Påverkan av e-handelns framtida utveckling på pappersförpackningsbranschen
Authors:Jacobson Thalén, Christian
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:McCluskey, Denise
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:122
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Förpackning, E-handel, Innovation, Relationer, Packaging, E-commerce, Relations
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2590
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2590
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Processing of forest products
Packaging
Language:Swedish
Deposited On:25 Jul 2013 06:58
Metadata Last Modified:25 Jul 2013 06:58

Repository Staff Only: item control page