Home About Browse Search
Svenska


Rosdahl, Lena, 2009. Nya träd för stadsmiljö. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
902kB

Abstract

Trees in urban environment are exposed to extreme conditions, foremost the ones that grow in the hard packed soil along our streets. They are also exposed to damaging insects and fungal diseases both local and new ones spreading from South Europe. The global warming with warmer temperatures provides a longer growing season, making it easier for insects and fungus to establish a habitat. Based on these facts new tree species need to be available for future urban plantings.
To determine what these trees would be an interview study began. Six people were selected who have experience in the field of urban environment planting. They were divided into two groups, urban planting and production. After the analysis of the interview a list was produced containing 34 suggestions for species suitable for the urban environment. From that list, 12 tree species were narrowed down if they were recommended from more than one person. Five trees were selected; the American Tulip tree, the Obushi Magnolia, the Dawn Redwood, the European Black Pine and the Pin Oak, based on the characters given in the categories: botany, reproducing, suitability, hardiness, pruning, disease resistance and if they would be able to produce in Sweden.
The result of the study show there is multiple trees suitable for the future urban environment. The urban tree planters agree it is important to share the risks and to try new species, both domestic and exotic. Exotic tree species meaning those that are native to a foreign country and not in use extensively or not at all in Sweden. The exotic trees that are being used today are ordered from the nursery who buys them from the nurseries in Europe. If the demand increases in Sweden, there is plenty of opportunity for the Swedish nurseries to start a production.

,

Sammanfattning
Träd i stadsmiljö är utsatta för extrema växtförhållanden, framförallt de som växer i den hårdgjorda miljön utmed våra gator. De utsätts även för skadedjur och svampsjukdomar, både inhemska och de som sprider sig från södra Europa. Den globala uppvärmningen med mildare klimat ger längre vegetationssäsonger, med följd att svampar och skadedjur får större möjlighet att etablera sig. Utifrån detta behövs det ”nya” trädarter och sorter som vi skulle kunna använda i den framtida urbana miljön.
För att ta reda på vilka dessa trädarter är, påbörjades en intervjustudie med sex utvalda personer med lång erfarenhet inom trädbranschen; tre anläggare av stadsträd och tre producenter av träd. Efter genomgången analys av intervjuinspelningarna framkom det en lista med 34 förslag på träd för stadsmiljö. Utifrån de förslag som fler än en person hade gett, framkom en ny lista med tolv arter. Från denna lista valdes fem arter; tulpanträd, japansk magnolia, kinesisk sekvoja, svarttall och kärrek, som beskrivs i kategorierna botanik, ståndort, förökningssätt, användningsområde, härdighet, beskärning, sjukdomar och om deras möjligheter att produceras i Sverige.
Resultatet av studien visar att det finns flertalet arter som är lämpliga att använda i den framtida stadsmiljön. Anläggare av träd i stadsmiljö är överens om att det är viktigt att sprida riskerna och att våga prova nya arter och sorter, både inhemska och exotiska. Med exotiska arter avses träd med utländskt ursprung som ännu inte används, respektive används i liten utsträckning i Sverige.
De exotiska trädarter som används idag beställs via svenska plantskolor, som köper dem från trädplantskolor i Europa. Om efterfrågan av exotiska träd ökar i Sverige finns det möjligheter för de svenska plantskolorna att starta egen produktion.

Main title:Nya träd för stadsmiljö
Authors:Rosdahl, Lena
Supervisor:Lindqvist,, Hans
Examiner:Karlén, Helena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY005 Horticultural Management Programme - Marketing & Post Harvest 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Stadsmiljö , svarttall , tulpanträd, japansk magnolia,, kinesisk sekvoja, , kärrek, , botanik, plantskoleproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-68
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-68
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Plant propagation
Language:Swedish
Deposited On:04 Nov 2009 10:23
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics