Home About Browse Search
Svenska


Lagerhjelm, Caroline and Mattsson, Angelica, 2013. Uppfödares syn på inridningshästar i grupphållning : enkätundersökning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
760kB

Abstract

The horses’ natural behaviour is easier to satisfy in a loose-housing system than housed in a traditional box. Law’s and science suggest that we should house horses in loose-housing, which improve the horse possibility to perform natural behaviours, to interact socially with other horses and to have more possibility to movement. It’s more timesaving in a working population aspect and a economic gain in materials.

We noticed that it’s different opinions about what people in the horse society thinks about having youngsters housed in a loose-housing system. There is a problem that we don’t know what breeders and licensed riders think about keeping or not keeping young horses during a break-in period in a loose-housing system, especially horses intended to participate at the Swedish three year old test. The aim of this study is to investigate what breeders’ and licensed riders’ view on loose-housing young horses (2.5-3 years) that will participate at the Swedish three year old test.
The main research question was: What do breeders and licensed riders think about loose housing young horses as compare to traditional single boxsystem during the break-in period before the Swedish three year old test?

The questionnaire study was sent out to 2860 breeders and licensed riders. Six hundred and forty-one answers arrived which gave us an answering frequency of 22, 4 %. The cooperation with the Swedish Warmblood Association´s (SWB) made it possible for us to get access to e-mail addresses of those who mated at least one mare during 2012.

The result of the questionnaire study showed that 59 % thought it was good with loose-housing. When we asked what type of housing they would recommend to a friend that had a two year old horse, 55 % said that they would recommend loose-housing for a two year old horse and the other 45 % would recommend housing them in a traditional single box system. The main factor pro loose-housing was that the horse the horse will become strong/healthy and the main factor con was the horse would become unsocial towards humans. Eighty per cent thought loose-housing is to prefer for having a horse in harmony. It was only 17% who thought it was safe having horses in loose-housing in a safety aspect for humans.

The conclusion of the questionnaire study was that it is good with loose-housing. The breeders and licensed riders think the advantages of the system are that the horses get strong/healthy and that it´s more natural for the horse. The main disadvantages are that the horses get unsocial and there is a risk that the horses will get injured.

,

Lagar och forskning styr oss allt mer mot att inhysa hästar på lösdrift, vilket främjar hästens naturliga beteenden såsom sociala interaktioner med andra hästar och bättre möjlighet till rörelse. Det gör att lösdrift är en mer lämplig inhysning än vad box är. Att inhysa häst på lösdrift sparar på tid, arbetskraft och material vilket ger en ekonomisk vinst.

Vi har sett att det finns olika uppfattningar om vad allmänheten har för åsikter angående unghästar på lösdrift. Problemet är att det står oklart huruvida uppfödare och licensierade tävlingsryttare vill - eller inte vill ha unghästar, som ska gå treårstest, på lösdrift under inridningsfasen. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad uppfödare och licensierade tävlingsryttare anser om att under inridningsfasen inhysa unghästar, som ska gå treårstest, på lösdrift.

Studiens frågeställning är: Vad anser uppfödare och licensierade tävlingsryttare om att inhysa unghäst som ska gå treårstest inhyst på lösdrift?

Enkäten skickades ut till 2860 stycken uppfödare och licensierade ryttare. Sexhundrafyrtioen svar inkom vilket gav en svarsfrekvensen på 22,4 %. Tack vare ett samarbete med Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen gjorde det möjligt för oss att ta del av en mejllista till de uppfödare och licensierade tävlingsryttare som betäckte minst ett sto under 2012.

Resultatet visade att 59 % svarade att de tyckte det var bra med lösdrift. Vid en fråga vad de som svarat på enkäten skulle rekommendera för inhysning till en tvååring som ska gå treårstest tyckte 55 % lösdrift och 45 % box som inhysningssystem. Åttio procent tyckte att lösdrift var bra för att ha en harmonisk häst och det var endast 17 % som tyckte det var säkerhetsmässigt för den som hanterar hästen inhyst på lösdrift.

Slutsatsen i studien var att majoriteten tycker att lösdrift är bra. De tycker att bästa fördelen är att hästarna blir friska/starka och att det är naturligt med lösdrift. Nackdelen tycker enkätsvararna är att hästarna kan bli osociala och det finns en risk för skador.

Main title:Uppfödares syn på inridningshästar i grupphållning
Subtitle:enkätundersökning
Authors:Lagerhjelm, Caroline and Mattsson, Angelica
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Roepstorff, Lars
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K28
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Lösdrift, Inhysning, Unghäst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2563
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2563
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:10 Jul 2013 12:00
Metadata Last Modified:28 Jan 2019 10:30

Repository Staff Only: item control page