Home About Browse Search
Svenska


Valdenfeldt, Anastasiia, 2013. Foreign direct investments under political uncertainty : a case study of crop production in Ukraine. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
579kB

Abstract

Intense competition among companies and luck or unavailability of certain resources in country of company’s origin force last to cross the borders, and start to hunt for new markets and cheaper inputs. However, by investing abroad the company is not only facing and dealing with cultural differences and new regulatory framework, but also becomes dependent on decisions and actions of different and to large extend unknown government. Moreover, the majority of the investments’ flows are directed to developing countries, where power and capabilities of state authorities are considered to be more extensive than in countries of developed economies. The aim of this study is to investigate whether the presence of the political uncertainty in the host country have an impact on final investment decision. The study also describes how by using the means of capital budgeting, the value of political risk could be integrated into financial evaluation of an investment project.

Unlike previous studies that analyzed the macro-level data on correlation between Foreign Direct Investment flows and presence of political uncertainty, this study applies micro-level data. Empirically, the qualitative data for this study was collected from two agricultural companies involved in crop production in Ukraine, Grain Alliance AB and Alpcot Agro AB that are owned and operated by Swedish investing companies. Theoretical models were tested on the financial data from a third agricultural company, Agroton Agro AB, publicly traded Ukrainian agricultural producer.

Theoretically, the paper starts with basic Net Present Value analysis that enables to reflect general profitability of the analyzed company and shows the most simplified method of political risk integration into the project evaluation process. Further, the analysis is extended by the modified version of Return on Investment analysis. Return on Investment analysis used for the purposes of this study additionally includes Net Present Value calculations to account for the time value of money and political risk costs.

To present different possible scenarios and demonstrate the company’s sensitivity to various political uncertainties, the analyses include changing variables such as discount rate and various political risks. It is shown that the larger the amount of risks incorporated, the lower the value of the investment project is. Such tendency raises a question of whether it is necessary to account for country’s specific political risks. The results of this study show that in the case returns on investment are high, final investment decision in most cases is not influenced by the presence of political uncertainty in the host country.

,

Konkurrensen mellan företag och tillgång på kapital i företagens hemland lockar dem att flytta investeringarna över landsgränserna. Företagen börjar då jaga efter nya marknader med billigare råvaror, arbetskraft och logistik. Men det handlar inte bara om att investera utomlands, det gäller också att kunna hantera kulturella skillnader, nya regelverk samt den politiska risken. Ett annat problem är att majoriteten av investeringarna går till utvecklingsländer som oftast styrs av auktoritära myndigheter och krånglig byråkrati. Syftet med denna studie är att undersöka om förekomsten av den politiska osäkerheten i värdlandet har en inverkan på det slutliga investeringsbeslutet. Studien handlar om värdet av att både budgetera kapital och den politiska risken, här sammanställs en ekonomisk utvärdering av ett investeringsprojekt i ett politiskt ostabilt land.

Tidigare studier har endast analyserat detta ämne på makronivå, men denna studie tar oss ner på mikronivå mellan utländska direktinvesteringar och politiska risker. Huvuddelen av studien bygger på två jordbruksföretag som bedriver växtodling i Ukraina, Grain Alliance AB och Alpcot Agro AB som ägs och drivs av Svenska investerare. Två teoretiska modeller prövades på finansiella data från ett Ukrainskt jordbruksföretag Agroton Public Limited.

Den teoretiska delen börjar med nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden relaterade till dessa företag. En analys som gör det möjligt att reflektera över lönsamheten i det analyserade företaget samt visa hur stor den politiska risken är i utvecklingsprocessen. Analysen är även fördjupad genom en modifierad version av annuitetsmetoden. Denna typ av annuitetsmetod som används i den här studien innefattar dessutom en nuvärdesberäkning som tar hänsyn till pengars tidsvärde och politiska riskkostnader.

För att presentera olika tänkbara scenarier och visa företagens känslighet för politisk osäkerhet, omfattar analysen varierande värden på kalkylräntan (diskonteringsräntan) och ett antal politiska risker. Det visar sig att vid mer politisk risk blir värdet av investeringsprojektet lägre. Efter det konstaterandet så undrar man om det verkligen är nödvändigt att redovisa ett lands specifika politiska risker? Resultaten av denna studie visar att i det fall avkastningen på investeringar är hög så påverkas inte det slutliga investeringsbeslutet av den politiska osäkerheten i värdlandet.

Main title:Foreign direct investments under political uncertainty
Subtitle:a case study of crop production in Ukraine
Authors:Valdenfeldt, Anastasiia
Supervisor:Di Corato, Luca
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:799
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM002 Agricultural Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Foreign Direct Investments, Net Present Value, Return on Investment, political risk, political uncertainty, Ukraine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2546
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2546
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:05 Jul 2013 15:27
Metadata Last Modified:05 Jul 2013 15:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics