Home About Browse Search
Svenska


Ström, Sonja, 2013. Utvärdering av ligering av små kärl med ett resorberbart, kirurgiskt buntband : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En ny medicinteknisk produkt, ett resorberbart, kirurgiskt buntband (LigaTie®) för ligering av kärl har utvecklats vid Sveriges lantbruksuniversitet. En pilotstudie genomfördes för att undersöka begränsningsområdet med avseende på minsta möjliga kärldiameter som kan ligeras med produkten. Djurmaterialet i detta terminala in vivo-försök utgjordes av en sövd hund. Icke resorberbart band, som formsprutats i samma form som LigaTie®, fördes runt kärl tillhörande krös, mjälte och njurar. Bandets ände fördes genom den låsmekanism som finns i bandets andra ände. Den ögla som bandet bildade runt kärlet drogs åt maximalt. Hemostas och vävnadsgrepp kontrollerades innan vävnadsprover togs från 15 ligerade kärl av olika storlek. Proverna fixerades och preparerades för histologisk undersökning. Snitten fotograferades och på bilderna mättes kärlens omkrets respektive diameter. Diametern för de 15 kärlen var 0,7 mm-3,4 mm (min-max). Diametermedelvärdet för de tre minsta kärlen som i studien kunde ligeras tillfredställande med avseende på hemostas och vävnadsgrepp, beräknades till 1,2 mm (1,1 mm-1,5 mm). Kärlen med 0,7 mm i diameter gled ur konstruktionen. Studien visade också att histologi som mätmetod för kärldimension var suboptimal eftersom den medförde flera svårtolkade felkällor. För att närmare fastställa bandets nedre begränsning i kärldimension bör fokus läggas på området kring 1 mm i diameter. En mekanisk metod för att mäta kärlets diameter in vivo rekommenderas.

,

A new medical device, a resorbable, surgical cable tie (LigaTie®) for ligation of vessels was recently developed at the Swedish University of Agricultural Sciences. The aim of this pilot study was to examine limitation of use regarding smallest possible vessel diameter, which can be ligated with the device. An anesthetized dog was used in this terminal in vivo study. Non-resorbable cable ties, injection moulded in the same mould as LigaTie®, was placed around vessels of the mesentery, spleen and kidneys. The end of the cable tie was inserted and pulled through the locking case at the other end of the device. The loop formed by the device was tightened to maximal extent. Haemostasis and tissue grip were controlled, and tissue samples were collected from 15 ligated vessels of different sizes. The samples were fixed and prepared for histological analysis. The sections were photographed and the vessel´s diameter or circumference was measured. The diameters of the 15 vessels were 0.7 mm-3.4 mm (min-max). Mean diameter of the three smallest vessels that could be successfully ligated regarding haemostasis and tissue grip, was calculated to 1.2 mm (1.1 mm-1.5 mm). The cable tie lost tissue grip when applied to vessels with a diameter of 0.7 mm. The study also showed that histology was suboptimal as method for measurement of vessel dimension, due to several biases, which were difficult to interpret. To establish a more precise limit of lower vessel dimension for the device, ligation of vessels with diameter of approximately 1 mm should be performed. A mechanical method for measuring vessel diameter in vivo is recommended.

Main title:Utvärdering av ligering av små kärl med ett resorberbart, kirurgiskt buntband
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Ström, Sonja
Supervisor:Höglund, Odd
Examiner:Lagerstedt, Anne-Sofie
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:68
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Liga Tie, Hemostas, Ligering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2533
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2533
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Technology
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 12:30
Metadata Last Modified:12 Jul 2019 13:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics