Home About Browse Search
Svenska


Silins, Isabella, 2013. Tromboelastografi (TEG) för utvärdering av hemostasrubbningar hos tikar med pyometra. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
294kB

Abstract

Målet med studien var att med hjälp av tromboelastografi (TEG) undersöka om tikar med pyometra är drabbade av koagulationsrubbning, och i sådana fall hur ofta samt vilken typ av koagulationsrubbning.

I studien ingick 25 tikar med kliniska tecken på pyometra samt 16 friska kontrolltikar. Alla tikar undersöktes kliniskt av veterinär och blodprov togs för undersökning av biokemiska variabler, hematologi samt koagulation inklusive tromboelastrografi (TEG). Tikar med pyometra provtogs preoperativt innan kirurgisk behandling. Sex av dessa tikar följdes med flera blodprover även postoperativt under minst en månad.

Resultaten visade att 92 % av tikarna med kliniska tecken på pyometra var hyperkoaguabla, och att koagulationsrubbningen kan kvarstå under flera veckor postoperativt hos vissa tikar. D-dimer var förhöjt hos åtta pyometratikar, aPTT var lindrigt förlängt hos fem tikar och lindrigt förkortat hos tio, medan PK var normalt hos alla pyometratikarna.

Slutsatsen var att hyperkoaguabilitet är mycket vanligt hos tikar med pyometra samt att TEG visat sig vara en lämplig och känslig metod för att diagnosticera hyperkoaguabla tillstånd, jämfört med andra hemostasanalyser som generellt används.

,

The aim with the study was to evaluate the presence of homeostatic disturbances by the use of tromboelastography (TEG) in bitches suffering from pyometra. The aim was also to, if present, identify types of homeostatic disturbances.
Twenty-five bitches with clinical signs of pyometra were included in the study together with 16 healthy female control dogs. All dogs were clinically examined and blood samples were taken. Serum biochemistry, haematology and a coagulation panel including TEG were performed in all dogs, pre-operatively in the dogs with pyometra. Six bitches with clinical signs of pyometra were followed post-operatively by several blood samples during at least a month.

The results showed that 92 % of bitches with clinical signs of pyometra were hypercoagulable, and that this hypercoagulability could persist for several weeks post-operatively. Elevated D-dimer was found in eight bitches with pyometra, aPTT was slightly prolonged in five bitches and slightly shortened in ten bitches, while PK was normal for all bitches with pyometra.

In conclusion, hypercoagulability was a common finding in bitches suffering from pyometra and TEG was a suitable method for identification of hypercoagulable conditions, compared to other coagulation analysis methods generally used.

Main title:Tromboelastografi (TEG) för utvärdering av hemostasrubbningar hos tikar med pyometra
Authors:Silins, Isabella
Supervisor:Hagman, Ragnvi
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:60
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Pyometra, TEG, Hyperkoaguabilitet, Koagulationsrubbningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2527
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2527
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Technology
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2013 11:07
Metadata Last Modified:05 Jul 2013 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics