Home About Browse Search
Svenska


Levall, Sebastian and Prejer, Brita, 2013. Inclusive business and shared values : case study of Stora Enso in Lao PDR. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Businesses role in society is changing. Corporations are expected to take responsibility, not only for their traditional business conduct, but also for social and political issues. A rise in globalization and international trade has led to an increased interest in the concept of CSR. Accordingly, stakeholders are expecting multinational companies to be accountable for existing issues in developing countries. New business models are needed to meet increased expectations of responsibility and shared value creation.

Based on an understanding of the need for new business models a multinational corporation is studied in a local context, where a radically new way of doing business is developed. The aim is to identify critical factors for the implementation of an inclusive business model. The descriptive case study is based on field studies, personal interviews with a number of stakeholders and secondary materials.

The forestry company Stora Enso’s operations in one of the poorest countries in South East Asia, Lao PDR, offers a context for a critical review of political and social conditions for the new business model. Creating shared values in a dysfunctional political system, by creating job opportunities and engaging local communities in the operations, requires local knowledge and persistence. It also creates corporate opportunities to actively engage in long-term improvements for the local community and ultimately enhance the corporate image.

From the theoretical perspectives of CSR, new business models and inclusive stakeholder networks, this case study contributes to the understanding of new business models as a way of positively influencing the industry, country and local community. The study describes an operationalization of shared value and emphasizes that commitment, the identification of shared values, an inclusive approach to stakeholders and suitable evaluation methods are critical factors for a successful implementation.

,

Företagens roll i samhället håller på att förändras. Konsumenter, aktieägare och anställda förväntar sig att företag skall ta, inte bara ett ekonomiskt ansvar, utan också agera på ett sätt som är både socialt och miljömässigt hållbart. I och med globaliseringen har många multinationella företag idag verksamhet i utvecklingsländer. Dessa marknader anses vara de snabbast växande vilket innebär stora affärsmöjligheter, men med detta kommer också stora utmaningar i hur företagen bygger upp sina affärsmodeller för att inte göra mer skada än nytta.

Denna masteruppsats är en deskriptiv fallstudie av hur man inom skogsindustrin kan utveckla nya typer av affärsmodeller där socialt ansvar utgör en del av grunden. På grund av sin resursbundna karaktär och starka koppling till miljontals människors vardag har skogsindustrin fått mycket kritik av organisationer och andra intressenter som anser att de inte tar tillräckligt stort socialt ansvar.
Sedan 2006 har skogsföretaget Stora Enso varit verksamma i Laos i sydöstra Asien. Laos är ett av de fattigaste länderna i Asien men besitter stora tillgångar när det gäller naturresurser som skog vilket gjort landet attraktivt för investerare. Huvudverksamheten för företaget är att etablera eucalyptusodlingar i Sydöstra Laos, men i detta fall på ett nytt sätt. Affärsmodellen består i grund och botten av tre steg: I det första steget måste marken röjas från klusterbomber som finns kvar sedan Vietnamkriget. I det andra steget skall eukalyptusen planteras. Detta görs dock inte i form av den traditionella metoden, istället tillämpas trädjordbruk som modell, där ris planteras mellan trädraderna. Det tredje steget utgörs av att allt ris tillfaller byborna och att träden tillfaller företaget. Målet är att öka bybornas tillgång på ris och möjliggöra en stabil inkomst för dem.

Syftet med mastersuppsatsen är att studera affärsmodellen utifrån ett perspektiv av företagsansvar så kallat CSR – Corporate Social Responsibility. Målet är att identifiera vilka som är de avgörande faktorerna för att modellen skall fungera. Några av de forskningsfrågor vi svarar på är: Hur har modellen utvecklats? Vilka är de viktigaste intressenterna? Vilka möjligheter och utmaningar medför modellen? Ämnet är viktigt eftersom en affärsmodell av det här slaget, som har både sociala, ekonomiska och miljömässiga mål, kan influera branschen som helhet. Tidigare forskning inom CSR-området för skogsbaserade företag, har tenderat att fokusera på hållbarhetsredovisning och kopplingen mellan CSR och lönsamhet. Således finns det en brist på forskning om skogsbaserade företags arbete med att utveckla nya affärsmodeller och om förvaltningen av CSR i nya produktionsområden. Genom att göra djupgående intervjuer, på plats i Laos, vid ett företag i utvecklingsstadiet kan studien öka förståelsen för företag i liknande situationer och göra ett bidrag till forskningen.

Studien visar att det är möjligt att utveckla en affärsmodell som innefattar både ekonomiska och sociala mål. Förutsättningarna är att det skall finnas ett centralt engagemang hos företaget, att det finns sociala entreprenörer med lokal kunskap som kan identifiera vilka sociala frågor som företaget bör fokusera på, att intressenter är inkluderade i utvecklingsprocessen och att modellen utvärderas på ett sätt som tar hänsyn till dess speciella funktioner och värden.

Main title:Inclusive business and shared values
Subtitle:case study of Stora Enso in Lao PDR
Authors:Levall, Sebastian and Prejer, Brita
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:789
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Agroforestry, Corporate Social Responsibility, New Business Models, Stakeholder Management, Cross Sector Collaborations, Shared Value, Lao PDR
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2547
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:08 Jul 2013 08:40
Metadata Last Modified:08 Jul 2013 08:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics