Home About Browse Search
Svenska


Elkjaer, Lise Ploug and Roesberg, Sophie and Rohrwacher, Louise, 2013. Överpronation kopplad till ryttarens sits. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
423kB

Abstract

According to “Fotförbundet" (2012), Overpronation occurs frequently (80 %) in the Western World and furthermore overpronation of calcaneus influences the position of the pelvic and thorax (Fotförbundet, 2012; Behnke, 2008).
The aim of this study is to investigate whether or not it is possible to connect overpronation of calcaneus to the problem in the rider’s seat as observed by the instructors of Strömsholm. The study will also investigate if the riders seat problems as noticed by the riding instructors are comparable with the problems found by the analyst during testing. One purpose with the study is to raise the instructors and riders awareness that anatomical deviations in the rider might influence the rider’s position in the saddle.

The questions of the study are:
- Is it possible to see seat problems in riders with overpronation of calcaneus?
- If it is possible to see more seat problems in riders with overpronation of calcaneus, do the instructors in the study considers the seat problems be similar with each other?
- If there are seat problems in the study, is it the same according to the instructors and the analyst in human biomechanics?
The hypothesis of the study is that overpronation of calcaneus has an effect of the rider’s position in the saddle.
The study is conducted as a blind study where the test subjects have been filmed (from knees down) as they walked barefooted and later while riding. Thereafter they were sorted into a control group and a test group. These films have later been judged by riding instructors currently active at “Ridskolan Strömsholm” as well an analyst in human biomechanics with 15 years of experience from the National Norwegian Olympic Team. The instructor’s and the analyst’s score were added together and an average for the control group and one for the test group was found.
The result shows a significant difference between the riding instructor’s score on the control group and the test group respectively. The average score of the test group is 5,8 whereas the average from the control group is 6,8. This generates a significant difference at p<=0.00235.
Given the significant difference in the score of test and control groups of the two instructors it is possible that overpronation of calcaneus have impact on the rider's seat. Although the analyst in human biomechanics has used a broader scale than the instructors, it was still the control group higher scored following average values which somewhat proves the study's conclusion on that overpronation of calcaneus can affect the rider's seat. In more than half of the test persons assessors are also consistent in their comments about the rider’s seat problem. Given the large significant difference in instructor’s and the analyst’s score of the control and test group should study's hypothesis be accepted. However, is necessary to include that the effects of different levels of the test and control groups does not depend on what level the instructor’s and the analyst is present. There is not a significant interaction between the test and control groups and instructor’s and the analyst. Therefore taken the result of the study into account the hypothesis at present neither can be accepted nor rejected.

,

Överpronation förekommer hos 80 % av befolkningen i västvärlden. Överpronation är en felställning i foten som kan påverka höften och bäckenets ställning och kroppens hållning. Ryttaren lägger stor vikt vid sin hållning då ryttarens sits är grunden i all ridning.

Syftet med studien har varit att undersöka om det är möjligt att koppla ihop överpronation av calcaneus (hälbenet) med de sitsfel som ridlärarna i studien anser finns. Studien har även undersökt om sitsfelen enligt ridlärarna är jämförbara eller desamma som rörelseanalytiker ansett under testerna. Studien vill också uppmärksamma ridinstruktörer och ryttare på att det kan finnas anatomiska avvikelser hos ryttaren som kan påverka sitsen.

Studiens frågeställningar är: – Kan man se sitsfel hos ryttare med överpronation av calcaneus? – Om ryttare med överpronation av calcaneus har fler sitsfel än ryttare utan, anser då ridlärarna att sitsfelen i studien liknar varandra? – Om sitsfel uppmärksammas i studien, är de då desamma enligt ridlärarna och rörelseanalytikern?
Studiens hypotes är att överpronation av calcaneus påverkar ryttarens sits.

Studien har genomförts som en blindstudie genom att testpersoner har blivit filmade (från knä och neråt) när de gick barfota och därefter indelade i kontroll- och testgrupp. De blev senare filmade vid ridning. Dessa filmer har blivit bedömda av ridlärare som är verksamma på Ridskolan Strömsholm samt en rörelseanalytiker med 15 års erfarenhet från norska Olympiatoppen. Ridlärarnas och rörelseanalytikerns poängbedömningar räknades ihop och ett medelvärde för test- respektive kontrollgruppen räknades ut.
Resultatet visar att det finns en tydlig skillnad på ridlärarnas och rörelseanalytikerns bedömningar mellan test- och kontrollgrupp. Testgruppens medelvärde är 5,4 (±1,2) medan kontrollgruppens medelvärde är 6,4 (±1,6). Med hänsyn till den signifikanta skillnaden på poängbedömningen av test- och kontrollgrupp hos de båda ridlärarna och rörelseanalytikern (P=0,006) kan det tänkas att överpronation av calcaneus kan ha påverkan på ryttarens sits. Även om rörelseanalytikern använt skalan bredare än ridlärarna så har rörelseanalytikern fortfarande bedömt kontrollgruppen högre enligt medelvärdena vilket till viss del kan styrka studiens slutssats om att överpronation av calcaneus kan ha påverka på ryttarens sits. Hos fler än hälften av testpersonerna är ridlärarna och rörelseanalytikern dessutom överens i sina kommentarer om ryttarnas sitsproblem.

Med hänsyn till den stora signifikanta skillnaden i ridlärarnas och rörelseanalytikerns bedömning av kontroll- och testgrupp bör studiens hypotes kunna antas. Dock måste variansanalysen som inte visar en signifikant interaktion mellan faktorerna av bedömarnas resultat för en viss grupp tas i beaktande och därför kan studiens hypotes i nuläget varken antas eller förkastas.

Main title:Överpronation kopplad till ryttarens sits
Authors:Elkjaer, Lise Ploug and Roesberg, Sophie and Rohrwacher, Louise
Supervisor:Roepstorff, Lars and Engell, Maria-Terese
Examiner:Esseen Söderberg, Marianne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 26
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:Fotställning, Ridning, Bedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2435
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2435
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2013 12:35
Metadata Last Modified:28 Jan 2019 10:28

Repository Staff Only: item control page