Home About Browse Search
Svenska


Maleki, Kimia, 2013. Personlighetstyper och stressrespons hos djur – med fokus på hund och häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
693kB

Abstract

Animals living in captivity are often subjected to various kinds of stress. Individuals within species can respond differently to the same stressor depending on differences in coping style and physiology. Active and passive coping is a common way to describe different coping styles in animals and it is likely that these strategies have a high heritability. Individuals with an active coping style are characterized by an urge of control and a higher level of aggression than individuals with passive coping style, who in general are more flexible and respond to stress by immobilisation to a greater extent. The aim of this bachelor’s thesis is to investigate the presence of different coping styles and personality types in dogs (Canis lupus familiaris) and horses (Equus ferus caballus) and to find fields of application for this information. Little research has been done to investigate active and passive coping in dogs and horses, which is why more research in the area is needed. Many authors suggest that individuals with an active coping style are more liable to develop stereotypies than individuals with a passive coping style. Knowledge about individual differences regarding personality type and coping in animals can be used in the breeding of dogs and horses and also for predicting behavioural problems in these animals.

,

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap, utsätts ofta för olika former av stress. Individer inom samma art kan reagera olika på stress beroende på skillnader i personlighetstyp och fysiologi. Bland djur talar man ofta om aktiva och passiva hanterare, där aktiva hanterare är mer aggressiva och i behov av kontroll medan passiva hanterare i allmänhet är mer flexibla och ofta reagerar på stress genom immobilisering. Bakom dessa personlighetstyper finns troligtvis en genetisk faktor. Syftet med det här kandidatarbetet är att utreda förekomsten av olika typer av stresshantering och olika personlighetstyper hos hund (Canis lupus familiaris) och häst (Equus ferus caballus) samt att belysa hur information om detta kan vara till nytta inom djurhållningen. Varken hos hundar eller hos hästar finns i litteraturen tydliga bevis för dessa personlighetstyper, varför mer forskning inom området behövs. Flera studier tyder på att individer av aktiv hanteringstyp är mer benägna att utveckla stereotypier, än individer av passiv hanteringstyp. Kunskap om skillnader i personlighetstyp och stresshantering mellan individer inom samma art kan användas i avelsarbetet för hundar och hästar, öka djurägarens förståelse för sina djur samt förutsäga beteendeproblem hos dessa djur.

Main title:Personlighetstyper och stressrespons hos djur – med fokus på hund och häst
Authors:Maleki, Kimia
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:aktiv, passiv, personlighet, personlighetstyper, proaktiv, reaktiv, stereotypier, stress, stresshantering, active, coping, coping style, passive, personality, proactive, reactive, stereotypies
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2421
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2421
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:24 Jun 2013 12:04
Metadata Last Modified:24 Jun 2013 12:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics