Home About Browse Search
Svenska


Eisersiö, Marie, 2013. How to build a rein tension meter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
959kB

Abstract

A large part of the interactions between horse and rider during horseback riding takes place through the reins and the bit and devices for measuring the tension on the reins, rein tension meters, has fairly recently been developed. To safeguard the welfare of the ridden horse riders need to be aware of the rein tension they apply and actively work to decrease it. Furthermore, there is a need to develop the study of rein tension through new techniques and refined analysis procedures. A good-quality rein tension meter should be small in size, sensitive, durable and as accurate for light rein tension as for strong forces. Rein tension meters used in research on horse and rider interaction commonly depend on strain gauge technique for generating rein tension data. Strain gauges are electrical resistances and when subjected to tension or compression the resistance change. By connecting the strain gauges in a Wheatstone bridge circuit the sensitivity of the measure is increased and the circuit is compensated for temperature changes.
The aim of this project was to create a durable rein tension meter at a low cost that would be as accurate for high loads as for small changes of tension. The rein tension meter was made from bent stainless spring steel, strain gauges, a custom made amplifier and electric cable. Three different sizes of steel, 140*40*1 mm (large), 110*35*1 mm (medium) and 90*30*1.5 mm (small) and two different types of strain gauges, pairs of parallel strain gauges and pairs of perpendicular strain gauges, were tested. Power and logging of data was supplied through an Inertial Measurement Unit. The rein tension meters were calibrated by lifting known weights and were tested at local riding schools as well as with privately owned horses. The maximum force the steel could withstand was calculated and the stability of the output voltage to the same weight was tested. A polynomial regression calculation was used to convert the voltage output received from the ridden tests into rein tension in kilograms.

The results show that the pairs of parallel strain gauges were most appropriate to use, the small size meter was most durable due to being thickest and the small size meter also had the most appropriate measuring range of 285 g to >30 kg. Repeated calibrations of the small rein tension meter with the same weight yielded similar values. The mean of the mean rein tension received from the school horses were 1.2 kg for the left rein and 1.11 kg for the right rein. The maximum rein tension registered was with a horse that was difficult for the rider to control and would run off frequently during the ride and its highest rein tension peak reached 31.58 kg.

In conclusion, the rein tension meters created were found to be both durable and accurate and well suited for rein tension measurements and the small size rein tension meter with a measuring range of >30 kg is likely enough to register rein tension in most horses and riders. This rein tension meter can also potentially synchronize the rein tension data with the stride cycle. To safeguard the welfare of the horse, training techniques and rider performance need to be measured and evaluated and a tool like this rein tension meter makes it possible to monitor, at least in part, the interactions taking place between horse and rider.

,

En stor del av kommunikationen mellan häst och ryttare sker via tyglarna och bettet och relativt nyligen har instrument som kan mäta kraften i tyglarna under ridning börjat användas inom forskningen, så kallade tygeltrycksmätare. Som ryttare bör man vara medveten om det tygeltryck man använder under ridning och för att säkerställa hästens välmående bör man aktivt sträva efter att minska tygeltrycket. Vidare bör forskningen på tygelkrafter under ridning utvecklas genom ny teknik och förbättrade analysmetoder. En tygeltrycksmätare av god kvalité bör vara liten, känslig, hållbar och lika exakt i sina mätvärden för små som stora krafter. De tygeltrycksmätare som tidigare har använts inom forskning på ridning bygger på trådtöjningsgivare. När en trådtöjningsgivare utsätts för töjning eller kompression ändras dess elektriska motstånd och genom att koppla ihop trådtöjningsgivarna i en s.k. Wheatstone brygga ökar mätningens känslighet och den elektriska kretsen kan kompensera för temperaturskillnader utan att det påverkar de elektriska värdena.

Syftet med detta projekt var att skapa en hållbar tygeltrycksmätare till en låg kostnad med exakta mätvärden för såväl små som stora tygelkrafter. Som material användes böjt rostfritt bandstål, trådtöjningsgivare, en förstärkare och elektrisk kabel. Tre olika storlekar på stål, 140*40*1 mm, 110*35*1 mm och 90*30*1,5 mm, och två olika typer av trådtöjningsgivare (parallella par och vinkelräta par) testades. En Inertial Measurement Unit gav tygelmätaren ström och lagrade tygeltrycksdata. Tygeltrycksmätarna kalibrerades genom att lyfta kända vikter och testades även under ridning. Den maximala kraften stålet kunde tåla beräknades och stabiliteten i voltutslagen testades. Genom en beräkning av polynomförhållandet mellan kända vikter och voltutslag under kalibrering kunde tygeltrycksdata från ridningen omvandlas till kilogram tygeltryck.

Resultaten visade att par av parallella trådtöjningsgivare är mest lämpliga att använda, att den minsta storleken på stål var mest hållbar, då den också var tjockast, och att denna minsta mätare även hade det mest lämpliga mätområdet på 285 g till >30 kg. Vidare gav upprepad mätning av samma vikt under kalibreringen liknande värden. Medeltygeltrycket var 1,2 kg för vänster tygel och 1,11 kg för höger tygel då ridskolehästar reds med mätarna. Det maximala tygeltrycket som uppmättes under ridningen var med en häst som var svårkontrollerad och drog iväg med ryttaren och tygeltrycket nådde då som högsta 31,58 kg.

Sammanfattningsvis blev tygeltrycksmätarna både hållbara och exakta i sina mätvärden och fungerade väl för tygeltrycksmätningar på häst. Den minsta storleken på mätare med ett mätområde på >30 kg är troligtvis nog för att registrera tygeltryck hos de flesta ekipage. Denna tygelmätare kan troligtvis även användas för att synkronisera tygeltrycksdata med stegcykeln. För att säkerställa hästens välfärd under ridning bör träningsmetoder och ryttarens interaktion med hästen mätas och utvärderas och ett verktyg som denna tygeltrycksmätare gör det möjligt att, i alla fall delvis, följa samspelet mellan häst och ryttare.

Main title:How to build a rein tension meter
Authors:Eisersiö, Marie
Supervisor:Egenvall, Agneta and Roepstorff, Lars
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:Equine, Rein tension meter, Design
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Technology
Language:English
Deposited On:24 Jun 2013 11:54
Metadata Last Modified:24 Jun 2013 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics