Home About Browse Search
Svenska


Alm, Johan, 2012. Skogsbruksplanen och dess inverkan på den skogliga aktiviteten hos enskilda skogsägare i norra Sverige. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
462kB

Abstract

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av skogsägarföreningen Norra Skogsägarna (Norra) för att undersöka om innehavet av en uppdaterad skogsbruksplan har något samband med hur stor andel av den produktiva skogsarealen där avverkning och skogsvård årligen sker hos enskilda skogsägare i norra Sverige. Analyserna baserades på enkätsvar, data från skogbruksplaner, uppgifter om utförda avverkningar enligt Norra skogsägarnas verksamhetssystem NOVA, samt offentlig statistik från Skogsstyrelsen och data från Riksskogstaxeringen.
Examensarbetet söker besvara sju frågeställningar, tre handlar om den skogliga aktiviteten på privata enskilda fastigheter. och fyra syftar till att analysera Norras skogsbruksplaner med avseende på hur väl de följs och hur virkesförrådet förväntas utvecklas. Data analyserades med hjälp av olika t-test där insamlade data jämfördes med data från Skogsstyrelsens offentliga statistik och data från riksskogstaxeringen.

Resultaten visar att skogsägare som investerat i en skogsbruksplan (SBP) utför avverkning/skogsvårdsåtgärder på större andel av sin produktiva areal än de som saknar plan. Den åtgärdade andelen ökar från perioden före till perioden efter att skogsbruksplanen tas emot. Dessutom konstaterades att skogsägare som certifierat sin skog enligt PEFC (”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes”) inte har högre andel åtgärdad areal än de som inte är certifierade. Man kan även se, förutsatt att alla föreslagna åtgärder utförs, att virkesförrådets utveckling inte är lägre under planperioden, än för privatskogsbruket i stort, samt att avverkningsförslagen i Norras skogsbruksplaner (NSBP) är långsiktigt uthålliga.

,

This thesis is commissioned by the forest owners association “Norra Skogsägarna” (Norra) to examine if the possession of an up-to-date forest management plans has any effect on the proportion of managed area for non-industrial private forest (NIPF) owners in the north of Sweden. The data was gathered from many sources. These where: mail-survey, forest management plans made by Norra, the Swedish Forest Agency official statistics, the National Forest Inventory, and harvest records from Norra Skogsägarna operating system NOVA. The thesis was made to answer a total of seven different issues of which three are related to the proportion of managed area from the total productive forest area for each NIPF owner. The other four are issues associated whit analyzing Norra Skogsägarnas forest management plans, for instance if the suggested cuttings in the plans are sustainable.

The results from this study indicates that forest owners that has an up-to-date management plan have a higher proportion of managed area each year, but they also have increased the managed proportion after they received their management plan. The results also shows that forest owners that are certified according to one or another certifying standard does not have a higher proportion of managed area than those that are not certified. What also is shown is that the development of the growing stock in Norras management plans are about equal to that of NIPF owners in general in this geographical area, and also that the suggested harvest in Norras management plans are sustainable whit regard to growth.

Main title:Skogsbruksplanen och dess inverkan på den skogliga aktiviteten hos enskilda skogsägare i norra Sverige
Authors:Alm, Johan
Supervisor:Wilhelmsson, Erik
Examiner:Lidestav, Gun
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:379
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Skogsägarförening, Certifiering, Privatskogsbruk, Uthållighet, Småskaligt, Forest Owners Association, Certification, Private Forestry, Sustainability, Small-scale, forestry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2408
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2408
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2013 10:44
Metadata Last Modified:20 Jun 2013 10:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics