Home About Browse Search
Svenska


Petré, Anna Maria, 2013. The influence of forestry stands treatments on brown bears (Ursus arctos) habitat selection in Sweden – an option for Alberta forestry?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
877kB

Abstract

The brown bear population in Alberta, Canada has been decreasing, while the Swedish has been increasing and all the affecting parameters are not known. This study examined the difference in these populations to see if an explanation could be found in differences between the forest management. The aim of the paper was to see if stand treatments had an influence of brown bears habitat selection in autumn in Sweden and how the results can be used in Alberta. This was done by analyzing bear positions in Sweden with forest data, and comparing forest management data for the study area in Sweden with forest management data for Alberta. The results displayed that mature forests over 60 years that have been commercially thinned are selected by bears rather than forests over 60 years that have not been commercially thinned in. From pre-commercial thinning no conclusions for bears in general could be done, but males tend to select for stands that has been pre-commercial thinned. Forest management in the two study areas differs with the emphasis on pre-commercial thinning and commercial thinning being carried out in Sweden but not in Alberta.

The conclusion is that forest management influences bears habitat selection during autumn and the theory is that thinning increases the berry production by opening up the canopy and increasing the nutrient availability. Alberta might be able to promote their bear population by thinning, however experiments should be done to see if there is an increase in berry production in Alberta as in Sweden.

,

Alberta, Canada har under en längre tid haft en minskande björnpopulation. I motsats har Sverige har haft en kraftigt växande stam. Denna studie ämnar svara på huruvida björnens habitatval påverkas av skogsskötselåtgärder på hösten samt hur resultaten kan användas i Alberta. För att uppnå syftet med uppsatsen har björnpositioner analyserats tillsammans med skoglig data i Sverige och därefter blivit jämförd med skogsdata från studieområden, ett i Sverige och ett i Alberta. Resultatet påvisar att björnar i Sverige selecterar gallrad skog över 60 år framför ogallrad skog över 60 år för födosök under hösten. För röjning kunde inte några generella slutsatser dras för samtliga björnar, men hanar visas selektera röjd skog framför oröjd skog. Skogsbruket skiljer sig mellan Sverige och Alberta. Den största skillnaden återfinns framförallt vad gäller röjning och gallring, som utförs i Sverige men inte i Alberta.
Slutsatsen är därför att skogsskötseln påverkar björnens habitatval i Sverige under hösten och därmed eventuellt också björnpopulationen i sig. Detta tros bero på att gallring och röjning gynnar bärproduktionen genom ökad näringstillgång och ljusinsläpp. Alberta kanske kan gynna sin björnpopulation med gallring. Först bör dock försök genomföras i Alberta, för att se huruvida åtgärderna resulterar i ökad bärproduktion som i Sverige.

Main title:The influence of forestry stands treatments on brown bears (Ursus arctos) habitat selection in Sweden – an option for Alberta forestry?
Authors:Petré, Anna Maria
Supervisor:Kindberg, Jonas and Bohlin, Jonas
Examiner:Ericsson , Göran
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2013:6
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:forestry treatments, stand treatments, habitat selection, commercial thinning, pre-commercial thinning, Ursus arctos, bears, forest management and foraging
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2411
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2411
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Animal ecology
Language:English
Deposited On:20 Jun 2013 11:36
Metadata Last Modified:20 Jun 2013 11:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics