Home About Browse Search
Svenska


Nobel, Axel, 2013. Hur väljer unga blivande jord- och skogsägare bank när ett ägarskifte ska genomföras på fastigheten?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
487kB

Abstract

Dagens jord- och skogsägare står inför ett kommande ägarskifte då cirka en fjärdedel av Sveriges jord- och skogsägare är över 60 år gamla. Marknadspriserna och insatsvarorna har ökat kraftigt den senaste perioden. Allt fler banker har valt att finansiera lån till jord- och skogsbruksägare då säkerheten är stabil och lönsamheten god. En generellt försämrad lönsamhet inom jord- och skogsbruket har lett till att bankerna kommer ställa hårdare krav när belåning sker. Dagens generation skiljer sig ifrån den äldre då de är lyhörda och har möjlighet att byta bank över en natt. Studien bygger på 15 intervjuer av blivande jord- och skogsägare fördelat runt om i landet.

Studien har fått fram två olika typer av unga blivande jord-och skogsägargrupper, de räntebenägna och de personalbenägna kunderna. De räntebenägna unga blivande jord- och skogsägarna har stor kännedom om vad deras jord- och skogsfastighet har för lönsamhet och vad finansering kostar, d.v.s. räntor och amortering. Därav kan de välja en bank som erbjuder mindre kompetens och erfarenhet men får således marknadens lägsta ränta. Detta skiljer sig ifrån de jord- och skogsägare som är mer personalbenägna. De ställer högre krav på bankens erfarenhet och kunskap. För detta kan de tänka sig att betala en högre ränta. Jord- och skogsbranschens kundkrets är mycket traditionsbundna kunder.

Oavsett om de unga blivande jord- och skogsägarna är har två olika krav-specifikationer är deras slutvärdering desamma. Familjens jord- och skogsfastighet ska gå vidare till nästa generation. Syftet med denna studie är att beskriva och identifiera vad de unga blivande jord- och skogsägarna anser vara viktigt när val av bank görs inför kommande generationsskifte.

,

Today's farmers and forest owners are facing a future change of ownership since about a quarter of Sweden's land and forest owners are over 60 years old. Market prices and inputs have increased significantly during the last ten years. More and more banks have chosen to finance loans to agriculture and forestry owners because security is stable and profitability is good. But a general deterioration in profitability in both agriculture and forestry has led to that the banks will impose stricter requirements on mortgage loans given. Today's generation is different from the elderly because they are more responsive and able to switch banks overnight. The study is based on 15 interviews with land and forest owners distributed all around Sweden.

The study has identified two different types of farmers and forest owner groups, the interest-prone and the staff- liking customers. Interest-prone land and forest owners have firsthand knowledge of what their agricultural and forest property has for profitability and what financing costs, i.e. interest and amortization. They can choose a bank that offers less skills and experience but may thus offer the lowest market rate. This differs from the land and forest owners who are more staff prone; they place greater demands on the Bank's experience and knowledge. For this, they may be willing to pay a higher interest rate.

Whether the young aspiring agricultural and forest owners have two different requirements specifications their final score is the same. The family's agricultural and forest property shall move on to the next generation. Keywords: Banking, business association, customer segmentation, ownership and inheritance.

Main title:Hur väljer unga blivande jord- och skogsägare bank när ett ägarskifte ska genomföras på fastigheten?
Authors:Nobel, Axel
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:781
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:bank, val av bank, ekonomisk förening, ägarskifte, generationsskifte, kundsegmentering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2388
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2388
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 09:24
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 09:24

Repository Staff Only: item control page