Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Jenny and Halvarsson, Marcus, 2013. The diffusion of minimum tillage in agricultural China : a study of the factors influencing the farmers’ choice of tillage system. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
856kB

Abstract

The Chinese government´s aim to be self-sufficient in food production in combination with the increased food consumption in China has put high pressure on the productivity within the Chinese agricultural sector (He j et al, 2010). In order to increase the productivity, modernization and adoption of new farming techniques are essential. The opportunity to adopt and import foreign technology has lately been possible in China, as more authority and decision rights have been given to the individual farmers and the country has opened up for foreign trade (Zheng, 2012 & Fan, 1991).
A more open Chinese market enables new opportunities for foreign agricultural companies to expand their businesses by introducing their products to Chinese farmers. But to succeed with this strategy the Chinese farmers must be willing to adopt these, for them new innovations.
Minimum tillage is a tillage practice used worldwide that is suitable in northern China where drought and erosion are the main problems in the crop production (pers.com., Arvidsson, 2012).

Potential users’ opinion of new innovations such as minimum tillage is closely related to adoption (Rogers, 2003). This study aims to increase the understanding of the diffusion of the minimum tillage practice, by examine the Chinese farmers’ opinion of it.

The study is based on qualitative interviews conducted in the two provinces Heilongjiang and Inner Mongolia located in northern China. Interviews with eight farmers were held, where different aspects regarding the opinion of minimum tillage were examined.

This study reveals that there are big differences in how the minimum tillage practice is perceived. In the Heilongjiang Province, where the practice has been adopted the farmers find it to be a suitable solution to their existing problems and a general positive opinion of the practice is stated.

In the Inner Mongolia Province, where the practice has not been adopted, the farmers do not find the practice to be a suitable solution to their existing problems and in general they have a negative opinion of the practice.

The farmers in both areas perceive the external factors such as governmental support to be positive towards minimum tillage, and they find the practice possible to implement in their farm organisations. However, these factors are not found to explain the adoption decision exclusively. It is instead the perceived economic and biological benefits in tandem with the influences from neighbours that are found to affect the opinions to a large extent.

,

Den kinesiska statens mål att vara självförsörjande på livsmedel i kombination med landets ökade matkonsumtion har medfört en ökad press på produktiviteten inom landets jordbrukssektor (He j et al, 2010). För att kunna öka produktiviteten inom lantbruket krävs modernisering samt att de kinesiska lantbrukarna tar till sig ny utländsk teknik.

Möjligheten att importera och ta till sig utländsk jordbruksteknik har nyligen blivit möjlig i Kina, detta på grund av att enskilda lantbrukare fått en utökad beslutsfattanderätt och att Kina har öppnat upp för internationell handel (Zheng, 2012 & Fan, 1991). Ett öppnare Kina har skapat möjligheter för utländska maskintillverkare att expanderar genom att introducera sina produkter på den kinesiska marknaden. Men för att lyckas måste de kinesiska lantbrukarna vara villiga att ta till sig, de för dem nya teknikerna.

Reducerad jordbearbetning är ett odlingssystem som används världen över och är lämpligt att använda i områden som norra Kina, där torka och erosion är de största problemen inom spannmålsodlingen (pers.com., Arvidsson, 2012). Potentiella användares syn på den till ny teknik så som reducerad jordbearbetning är starkt relaterat till adoption (Rogers, 2003).

Den här studien syftar till att öka förståelsen av spridningen av reducerad jordbearbetning i Kina genom att undersöka de kinesiska lantbrukarnas syn på reducerad jordbearbetning.

Studien är baserad på kvalitativa intervjuer, utförda i de två provinserna Heilongjiang och Inner Mongolia i norra Kina. Åtta lantbrukare intervjuades angående deras syn på reducerad jordbearbetning.

Studiens resultat visar att det fanns en stor skillnad i hur reducerad jordbearbetning uppfattas. I provinsen Heilongjiang där reducerad jordbearbetning redan nu används anser lantbrukarna att systemet är fördelaktigt och kan minska deras odlingsproblem. Lantbrukarna anses därför ha en positiv syn på reducerad jordbearbetning. I provinsen Inner Mongolia har inte reducerad jordbearbetning antagits av lantbrukarna, där anses inte systemet kunna lösa deras odlingsproblem vilket resulterar i en mer negativ syn på odlingssystemet.

Lantbrukarna i de båda områdena uppfattar externa faktorer så som statligt stöd till att vara positivt till reducerad jordbearbetning, samtliga lantbrukarna anser också att odlingssystemet är möjligt att implementera på deras gårdar. Dessa faktorer kunde dock inte själva förklara beslut att anta systemet eller inte. Istället är det till vilken grad lantbrukarna uppfattar de ekonomiska och biologiska fördelarna samt influens från grannar som påverkar lantbrukarnas syn på reducerad jordbearbetning i störst utsträckning.

Main title:The diffusion of minimum tillage in agricultural China
Subtitle:a study of the factors influencing the farmers’ choice of tillage system
Authors:Andersson, Jenny and Halvarsson, Marcus
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:783
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:adoption, China, diffusion, farming system, minimum tillage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:14 Jun 2013 10:17
Metadata Last Modified:14 Jun 2013 12:02

Repository Staff Only: item control page