Home About Browse Search
Svenska


Werell, Elin, 2013. Mul- och klövsjuka - ett problem i Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
657kB

Abstract

Mul- och klövsjuka (MKS) är en av världens mest smittsamma djursjukdomar som leder till stora produktionsbortfall och stort djurlidande. Sjukdomen drabbar både vilda och domesticerade klövbärande djur. Orsaken är ett virus, som det finns sju olika serotyper av. Stora delar av västvärlden är fria från MKS, medan det i Kenya och hela östra Afrika sker flera utbrott varje år. Hur problemet behandlas skiljer sig därmed kraftig mellan Sverige och Kenya. I Sverige ligger MKS under epizootilagen, vilket innebär att sjukdomen är anmälningspliktig. Vid utbrott sker utslaktning av alla misstänkt infekterade djur. Men MKS är i många fall inte dödlig och i Kenya slaktar man inte ut djur. Istället har man använt sig av karantän och vaccinationsprogram. Vaccination måste ske kontinuerligt och mot rätt serotyp för att ha effekt, eftersom en serotyp inte ger immunitet mot alla serotyper. Man har även använt sig av så kallade ringvaccination, där djur runt ett utbrott vaccineras för att hindra smittspridning. För att förhindra att vilda djur kommer i kontakt med boskap har elstaket använts i östra Afrika. Ett intressant vilt djur är den afrikanska buffeln, som är en viktig reservoar och kan vara en stor faktor till kvarstående problematik i området. Metoderna man använder sig av i Kenya har varit otillräckliga och fortfarande finns sjukdomen kvar endemiskt.

,

Foot-and-mouth disease (FMD) is one of the most contagious animal diseases in the world and it leads to significant production losses and large animal suffering. The disease affects both wild and domestic cloven hoofed animals. The disease is caused by a virus of which there are seven different serotypes. Large parts of the western world are free from FMD, while Kenya and East Africa have several outbreaks per year. How to deal with the problem differs sharply between Sweden and Kenya. In Sweden FMD is regulated by the law of epizootic disease, which means that it is an obligation to give notice if an outbreak of the disease occurs. In an outbreak, all of the suspected infected animals will be slaughtered. However, FMD is in many cases not fatal and in Kenya animals will not be slaughtered. Instead, quarantine and vaccination have been used. Vaccination must be done continuously and with the correct serotype to have effect, since vaccination with one serotype will not provide immunity against all the serotypes. A so-called zone vaccination has also been used, where animals around an outbreak are vaccinated to prevent distribute the infection. Electric fences have been used in East Africa to stop wild animals from distributing the infection to cattle. An interesting species regarding FMD is the African buffalo, which is an important reservoir species and may be a major factor for the long lasting problem in the area. The applications of the methods used in Kenya have not been fully successful and the disease is still endemic in the area.

Main title:Mul- och klövsjuka - ett problem i Kenya
Authors:Werell, Elin
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:25
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:mul-och klövsjuka, Kenya, bekämpning, vaccination, staket, karantän
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2378
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2378
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2013 09:40
Metadata Last Modified:14 Jun 2013 09:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics