Home About Browse Search
Svenska


Hannfors, Alexander, 2013. Perception of human acoustic communication in the domestic dog (Canis familiaris). First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
609kB

Abstract

For most dog owners today it is natural to use acoustic stimuli such as talking to communicate with their pets. Words are used both to ask the dogs to perform tricks, as well as to hold “conversations” with the dog. This literature review looks at how dogs perceive human acoustical communication and how this can influence the behaviour of the dog. This information could be used e.g. during dog training.

Acoustic signals are said to be a reflection of the inner state of the signaller, but they can also be used to assess the behaviour of other individuals by looking at their communicative signals. This can be done both through direct interactions with another individual, but also by assessing signals that are used in communication between two other individuals. Acoustical signals have also been showed to be especially important for understanding the social context in which these types of communication are used. Acoustic signals can also be used to influence the behaviour of the receiver. It has been shown that different kinds of sounds diverge in their ability to generate different responses from the receiver. Studies has shown that multiple short tones are significantly better at inducing increased motor activity, while long sounds have a tendency to give rise to decreased movement.

Acoustic signals are often central in dog training. Dogs have showed a great capacity for using acoustic signals to learn the name of novel objects and some individuals are reported to be able to retrieve up to 200 different upon hearing an acoustic cue. Dogs also have the ability to quickly associate new objects with words. This kind of learning is usually accomplished by using “shaping”, a training method in which the dog is rewarded for approaching and interacting with the novel object, but with increasing demands for attaining the reward. Studies has showed that by handling, looking at and talking about an object in front of the dog, you can achieve results that are comparable in quality and with the same learning time as in training using shaping. But there are also studies whose results suggest that acoustic signals such as talk and sounds might interfere with the dogs learning, by demonstrating decreased learning times when dogs were trained entirely without using acoustic signals.

While being important for dogs to assess social situations, the importance of acoustic signals for learning in dogs is unclear. To better understand how to use acoustic signals when communicating with dogs further studies are needed about how these signals affect the behaviour and learning of dogs.

,

För de flesta hundägare är det idag självklart att använda akustiska signaler för att kommunicera med sin hund. Ord används både för att be hunden utföra uppgifter och för att hålla ”konversationer” med hunden. I denna litteraturöversikt undersöks hur hundar uppfattar human akustisk kommunikation och hur denna kan påverka hundens beteende. Denna information kan vara viktig vid till exempel inlärning.

Akustiska signaler kan användas för att spegla avsändarens känsloliv. De används också för att bedöma andra individers beteende genom att värdera deras kommunikativa signaler. Detta sker både genom direkta interaktioner med andra individer, men också genom att bedöma signaler vid kommunikation mellan två andra individer. Vid denna typ av bedömningar har de akustiska signalerna visat sig vara särskilt viktiga för att förstå den sociala kontext i vilken kommunikationen förekommer. Akustiska signaler kan även påverka mottagarens beteende och olika ljud har visat sig vara olika bra på att framkalla olika svar hos mottagaren. Korta ljud har visat sig vara signifikant bättre på att framkalla ökad motorisk aktivitet, medan långa ljud visat sig ha en tendens att ge upphov till minskad rörelseaktivitet.

Vid träning av hundar är akustiska signaler oftast centrala. Hundar har visat en stor kapacitet att använda sig av verbala signaler för att lära sig namnet på olika saker, och en del individer har rapporteras kunna namnet på upptill 200 olika objekt. Samtidigt uppvisas en förmåga att snabbt associera nya objekt med ett ord. Vanligtvis genomförs denna inlärning oftast med hjälp av en träningsmetod kallad ”shaping”, där hunden belönas för att den närmar sig och manipulerar det önskade objektet, med ökande krav för belöning. Studier har dock visat att man genom att bara hantera, titta på och tala om objektet framför hunden kan uppnå jämförbara resultat med oförändrad inlärningstid. Det finns dock även studier som tyder på att akustiska signaler såsom tal och ljud skulle kunna inverka negativt på hundens inlärning, genom att demonstrera kortare inlärningstider vid träning helt utan akustiska signaler.

Betydelsen av akustiska signaler för hundar vid inlärning tycks vara osäker. Akustiska signaler är viktiga för hunden vid bedömning av sociala situationer. För att få klarhet i hur man på bästa sätt använder akustiska signaler vid kommunikation med hundar krävs ytterligare studier av hur de påverkar deras beteende och inlärning.

Main title:Perception of human acoustic communication in the domestic dog (Canis familiaris)
Authors:Hannfors, Alexander
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:78
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:dog, canis familiaris, acoustic communication, acoustic signals, perception, cognition, learing, interspecies communication, ethology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2377
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2377
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Language:English
Deposited On:14 Jun 2013 09:30
Metadata Last Modified:14 Jun 2013 09:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics