Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Ida, 2013. Stresseffekter hos får vid vallning och hantering. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

[img]
Preview
PDF
198kB

Abstract

Vallhundar används av fårproducenter som ett arbetsredskap i den dagliga hanteringen av fåren, såsom vid flyttning, hämtning eller då enskilda individer ska separeras från flocken. Det finns många olika vallhundsraser och border collien är en av de vanligaste som används. Vid vallning utnyttjas fårens vilja att samla sig till en flock vid närvaro av predatorer. Vid stress hos får uppkommer ofta ett förändrat beteendemönster. Vid närvaro av en upplevd predator, till exempel en hund eller främmande människa, bräker djuren mindre än vanligt och stampar i marken. Detta beteende ses speciellt hos tackor med lamm. Fåren blir också mer flyktbenägna men det finns rasbundna skillnader i hur lång återhämtningsperiod de har. Det finns också skillnader mellan hur baggar och tackor reagerar då baggar är mindre flyktbenägna. Fysiologiska indikatorer på stress kan vara förhöjda värden av kortisol, T3, T4, adrenalin och noradrenalin. För att minska den stress får kan uppleva när de vallas är det viktigt att invallningen sker på ett korrekt sätt. Får som utsatts för en skällande hund har visat tecken på stress och haft förhöjda kortisolhalter i blodplasman. Långvarigt förhöjda kortisolhalter i blodplasman kan resultera i försämrad tillväxt, ullkvalité och immunförsvar. Dock finns det inga studier som direkt studerat huruvida produktionen eller individen påverkas vid användning av vallhund eller hur mycket får som är vana att vallas egentligen påverkas.

,

Sheepdogs are used by farmers as a tool to help them in their daily handling of the sheep, like moving, collecting or singling out sheep from the herd. There are many different dog breeds for herding sheep and one of the most common is Border collie. As a defence mechanism the sheep gather as a flock when they sense a predator. This behaviour is exploited in herding because when the sheep discover the dog they start to gather into a group. When sheep are exposed to stress, they change their behaviour. In the presence of a predator, for instance a dog or a non-familiar person, they vocalize less and stomp their feet in the ground, especially ewes with lamb. The sheep also get more inclined to flee, but different breeds have different recovery times and there are also differences between rams and ewes since rams do not tend to flee as much as ewes. Physiological indicators of stress may be elevated levels of cortisol, T3, T4, epinephrine and norepinephrine. To decrease the stress that the sheep may perceive during herding, it is important that the sheepdog behaves in a correct way from the beginning. Being exposed to a barking dog is stressful for the sheep and exposed sheep show signs of stress and elevated cortisol levels in their blood plasma. Prolonged elevated levels of cortisol can affect growth, wool quality and the immune system negatively. Unfortunately there are no studies that show how the sheep and production is affected when being exposed to a herding dog. Also there is little research on how sheep that are used to being herded are affected.

Main title:Stresseffekter hos får vid vallning och hantering
Authors:Andersson, Ida
Supervisor:Bernes, Gun
Examiner:Sandberg, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Volume/Sequential designation:1:2013
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
Keywords:beteende, fysiologi, får, hantering, predator, stress, vallning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2353
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2013 09:45
Metadata Last Modified:10 Jun 2013 09:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics