Home About Browse Search
Svenska


Haraldsson, Jessica, 2013. Njurvolym samt relation mellan bark och märg mätt med ultraljud hos katt. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Scandinavian Ragdoll Club rekommenderar screening av njurarna med ultraljud hos ragdollkatter inför avel, detta för att leta tecken efter kronisk interstitiell nefrit (CIN) som misstänks drabba dessa katter i högre utsträckning än andra raser. Den undersökande veterinären ska bland annat göra en subjektiv bedömning av förhållandet mellan bark och märg. Syftet med denna studie var att upprätta normal- och referensvärden för volymmässigt förhållande mellan bark och märg hos friska katter då detta saknas. Tre snitt (sagittal-, dorsal- och transversalsnitt) av vardera njuren sparades och mätningar för längd, höjd och bredd för både total njurstorlek samt märgstorlek utfördes. Volymen för hela njuren, märgen samt barken beräknades genom att likna njuren vid en ellipsoid och normalvärden för förhållanden mellan bark och märg räknades ut. Totalt inkluderades 18 katter (36 njurar) av varierande ålder, ras och kön i studien. Medelvärden av måtten för hela njuren var: längd 4,06 cm (SD 0,34 cm), bredd 2,62 cm (SD 0,33 cm), höjd 2,20 cm (SD 0,20 cm) och för märgen: längd 2,98 cm (SD 0,36 cm), bredd 1,81 cm (SD 0,25 cm) och höjd 1,47 cm (SD 0,18 cm). Medelvärden för volymen av hela njuren var 12,81 cm3 (SD 3,91 cm3), märgen 4,46 cm3 (SD 1,62 cm3) och barken 7,93 cm3 (SD 2,26 cm3). Medelvärden och referensvärden med 95 % konfidensintervall för förhållandet mellan barkvolym/märgvolym var 1,88 (SD 0,41) samt 1,08 – 2,68, för förhållandet mellan total njurvolym/märgvolym 2,88 (SD 0,41) samt 2,08 – 3,68 och för förhållandet mellan total njurvolym/barkvolym 1,56 (SD 0,14) samt 1,29 – 1,83. Det existerar i nuläget inga veteskapliga bevis för att förhållandet mellan bark och märg är en indikation för njursjukdom. Att använda ultraljud för screening efter CIN rekommenderas ej av författaren till detta arbete då det i litteraturen framgår att diagnosen CIN inte kan ställas enbart med ultraljud utan kräver analys av vävnadsprov.

,

The Scandinavian ragdoll Club recommends ultrasonographic screening of the kidneys in ragdoll cats, because it is believed that chronic interstitial nephritis (CIN) is more common in these cats than in other breeds. The veterinarian performing the ultrasonographic examination does a subjective estimation of the ratio between cortex and medulla in the kidneys. Since there are no known normal or reference values of the ratio between the volume of the cortex and the medulla in healthy cats, the purpose of this study was to establish these. Three planes (sagittal, dorsal and transverse) of each kidney were saved, and length, height and width of the whole kidney and the medulla were measured. The volume of the whole kidney, the medulla and the cortex was calculated by using the formula of an ellipsoid. Normal and reference values for the ratios between the cortex and the medulla were calculated. There were 18 cats (36 kidneys) of different age, breed and sex included in the study. Mean values of the measurements of the entire kidney were: length 4.06 cm (SD 0.34 cm), width 2.62 cm (SD 0.33 cm), and height 2.20 cm (SD 0.20 cm) and for the medulla: length 2.98 cm (SD 0.36 cm), width 1.81 cm (SD 0.25 cm) and height 1.47 cm (SD 0.18 cm). Mean values of the volume of the entire kidney were 12.81 cm3 (SD 3.91 cm3), the medulla 4.46 cm3 (SD 1.62 cm3) and the cortex 7.93 cm3 (SD 2.26 cm3). Mean value and reference values with an 95 % confidence interval of the ratio between cortical volume/medullary volume were 1,88 (SD 0,41) and 1.06 – 2.68, of the ratio between entire kidney volume/medullary volume 2,88 (SD 0,41) and 2.08 – 3.68 and the ratio of entire kidney volume/cortical volume 1,56 (SD 0,14) and 1.29 – 1.83. There is at present no scientific evidence that the ratio between cortex and medulla is an indicator of kidney disease. The use of ultrasonographic screening of kidneys to exclude CIN is not recommended by the author since the literature states that this is not a diagnosis that can be made by ultrasound alone; a tissue sample would be required.

Main title:Njurvolym samt relation mellan bark och märg mätt med ultraljud hos katt
Authors:Haraldsson, Jessica
Supervisor:Hansson, Kerstin
Examiner:Ekstedt, Elisabeth
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:47
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:njure, storlek, förhållande, CIN, nefrit, ragdoll, birma
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2351
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Technology
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2013 09:57
Metadata Last Modified:05 Jun 2013 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics