Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Emelie, 2013. Seroprevalence of Rickettsia rickettsii and Rickettsia amblyommii in horses in three municipalities in the state of Pará, Brazil. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
340kB

Abstract

Brazilian Spotted Fever (BSF) is caused by Rickettsia rickettsii and is considered to be the most important zoonotic tick-borne disease in Brazil. The disease seems to be reemerging and cases have been documented in several states, but very little is known about the occurrence in the Amazon basin. There are no cases of BSF reported in this area but medical care and diagnostic tools are not always available, therefor it is possible that cases are occurring without being diagnosed. Because of the severity of the BSF pathology, this disease must be considered to be of great public health importance.

Rickettsia rickettsii is the most pathogenic rickettsia species and because the agent more frequently occurs in horses than in humans, horses may be used as sentinel animals, even though there are no descriptions of clinical signs or symptoms in horses seropositive to R. rickettsii. Monitoring rickettsial seroprevalence in horses is therefore a valuable action for increasing the possibility to prevent Brazilian Spotted Fever in humans.

To provide epidemiological input on BSF, the seroprevalence of Rickettsia rickettsii and Rickettsia amblyommii was determined among horses in three municipalities (Óbidos, Brasil Novo, Santarém) in the state of Pará, northern Brazil, through serological testing by indirect immunofluorescence assay (IFA). Three groups of horses were included in the study, namely; farm horses, urban horses and sport horses. The results were used to evaluate whether there were differences between the three groups studied regarding the prevalence of seropositivity and to assess whether urban horses and horses used in sport are a risk of contamination for animals raised on farms, which represent the vast majority of the horse population in the state of Pará. Furthermore, the aim was also to detect possible associations between seroprevalence and determinants like gender, age, breed category and area.

By systematic cluster sampling, sera from a total of 436 horses were collected. Immunofluorescence assay was performed using vero cells infected with R. rickettsii (strain Taiaçu), and R. amblyommii (strain Ac37). Titers equal to and greater than 64 were considered positive. Sera from the positive samples were diluted in two-fold increments until reaching endpoint-titration.
Of the 436 sera tested, 37 (8.5%) reacted to R. rickettsii and 85 (19.5%) to R. amblyommii. The R. rickettsii titers ranged from 64 to 512 and the R. amblyommii titers ranged from 64 to 16384. In Brasil Novo the seroprevalence was significantly higher than in Santarém. The reason for this is not known. None of the determinants sex, age, breed category or area had any significant association with an increased seroprevalence. Nor did we see endpoint antibody titers that were higher than what can be expected in a non-endemic area.

,

Brazilian Spotted Fever (BSF) orsakas av Rickettsia rickettsii och anses vara den allvarligaste zoonotiska fästingburna sjukdomen i Brasilien. Sjukdomen verkar återigen vara på uppgång och fall har dokumenterats i flera stater men ännu ej i Amazonas området. Det är dock möjligt att fall förekommer utan att de diagnostiseras pga. den bristande sjukvåren i detta område. Med tanke på dess allvarliga karaktär måste BSF anses vara av stor vikt för folkhälsan.

Rickettsia rickettsii är den mest patogena rickettsia-arten och pga. att den i större utsträckning förekommer hos häst än hos människa, lämpar sig hästen som sentineldjur, trots att inga kliniska tecken har påvisats hos hästar seropositiva för R. rickettsii. Övervakning av seroprevalens av rickettsie hos hästar är därför en lämplig åtgärd för att öka chanserna att kunna förhindra BSF hos människor.

För att bidra med epidemiologisk kunskap om BSF, bestämdes seroprevalensen för Rickettsia rickettsii och Rickettsia amblyommii med hjälp av indirekt immunofluorescence (IFA), hos hästar i tre kommuner (Óbidos, Brasil Novo, Santarém) i staten Pará, norra Brasilien.

Tre grupper av hästar inkluderades i studien; gårdshästar, stadshästar och sporthästar. Resultaten från studien användes för att utvärdera huruvida skillnader fanns mellan de tre grupperna, med avseende på prevalens för seropositivitet och för att utvärdera huruvida stadshästar och sporthästar är en kontaminationsrisk för gårdshästar, vilket utgör den övervägande majoriteten av hästar i Pará. Syftet var även att detektera möjliga samband mellan seroprevalens och determinanter såsom kön, ålder, ras och kommun.

Sera från totalt 436 hästar samlades in genom systematisk klusterprovtagning. IFA utfördes med R. rickettsii (strain Taiaçu) och R. amblyommii (strain Ac37) infekterade vero celler. Titrar motsvarande eller högre än 64 bedömdes positiva och spädningsserier gjordes därefter från de positiva proverna.

Av de 436 serumproverna som testades, reagerade 37 (8.5%) på R. rickettsii och 85 (19.5%) på R. amblyommii. Titrarna för R. rickettsii varierade från 64 till 512, och titrarna för R. amblyommii varierade från 64 till 16384. Seroprevalensen i Brasil Novo var signifikant högre än i Santarém men orsaken till detta är okänd. Ingen av de studerade determinanterna kön, ålder, ras eller kommun hade något signifikant samband med ökad seroprevalens. Vi såg inte heller någon antikroppstiter som var högre än vad som kan förväntas i ett icke-endemiskt område.

Main title:Seroprevalence of Rickettsia rickettsii and Rickettsia amblyommii in horses in three municipalities in the state of Pará, Brazil
Authors:Andersson, Emelie
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Pringle, John
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:61
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Rickettsia rickettsii, Rickettsia amblyommii, Brazil, Pará, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:04 Jun 2013 14:16
Metadata Last Modified:04 Jun 2013 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics