Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Helena, 2013. Effekter av endofytinfekterat vallgräs hos gräsätare. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
201kB

Abstract

För gräsätare är ett näringsriktigt grovfoder av största betydelse för friska djur och god prestationsförmåga. Det ställer krav på kvaliteten på det vallgräs som används till hö, hösilage och ensilage samt det gräs som djuren betar. Vallgräs kan infekteras av endofytiska mögelsvampar som producerar toxiska substanser. Neotyphodium spp. är ett släkte av endofytiska mögelsvampar som tillhör familjen Clavicipitaceae. Flera arter av Neotyphodium infekterar rajgräs och svingel och producerar ergotalkaloider som har negativa hälsoeffekter hos gräsätare. Endofytinfekterat gräs förekommer i stora delar av Sverige.

Kliniska symptom på toxikos skiljer sig mellan olika djurslag och de är också olika känsliga för ergotalkaloider. Ergotalkaloider interagerar med endogena 5HT- receptorer, α-adrenerga receptorer och dopaminerga receptorer, vilket ger störningar i den neuroendokrina regleringen och inducerar vasokonstriktion.
Tecken på toxikos hos idisslare är nedsatt tillväxt, nedsatt mjölkproduktion, reproduktionsstörningar, hypertermi, gangränös nekros i extremiteter samt att de inte fäller vinterpälsen. Hästar får främst reproduktionsstörningar som förlängd dräktighet, dystoki och agalakti till följd av rubbningar i den endokrina balansen. Det finns indikationer på att egotalkaloider ger förändringar i det perifera cirkulationsmönstret som påverkar förmågan till temperaturreglering under fysisk påfrestning samt att konsumtion ger en ökad frekvens av hälta hos hästar. Endofyttoxikos kan behandlas med dopaminreceptorantagonister. Om vallgräset är infekterat av endofyter bör förebyggande åtgärder vidtas och individer ur riskgrupper flyttas från betet.

,

Nutritious forage is vital to herbivores for healthy animals and good performance. This requires good quality of the pasture grass and roughage. Forage grass can be infected by endophytic fungi that produce toxic substances. Neotyphodium spp. is a genus of endophytic fungi belonging to the family Clavicipitaceae. Several species of Neotyphodium infect ryegrass and fescue and produce ergot alkaloids that have negative effects on the health of herbivores. Endophyte-infection in pasture grass occurs in large parts of Sweden.

Sensitivity to ergot alkaloids and clinical symptoms of toxicosis differs among different species of animals. Ergot alkaloids interact with endogenous 5HT-receptors, α-adrenergic and dopaminergic receptors, resulting in disruption of the neuroendocrine regulation and inducing vasoconstriction.

Signs of toxicosis in ruminants are reduced growth, reduced milk production, reproductive disorders, hyperthermia, gangrenous necrosis of the extremities and rough hair coats. Horses primarily suffer from reproductive disorders such as prolonged gestation, dystocia and agalactia due to disorders of the endocrine balance. There are indications that ergot alkaloids changes the peripheral circulation pattern and affects the ability to control the body temperature during exercise and that consumption leads to increased incidence of lameness in horses.

Endophyte toxicosis can be treated with dopamine receptor antagonists. If forage grass is infected with endophytes, preventative measures should be taken and individuals from risk groups moved from the pasture.

Main title:Effekter av endofytinfekterat vallgräs hos gräsätare
Authors:Johansson, Helena
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:2013:46
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:ergotalkaloider, neotyphodium, endofytinfekterat vallgräs, gräsätare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2341
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2341
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2013 09:56
Metadata Last Modified:03 Jun 2013 09:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics