Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Frida, 2013. Dräktighetsimmunologi hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
381kB

Abstract

Under dräktigheten modulerar embryot stoets immunförsvar på flera sätt för att undvika att stötas bort. Embryots invasiva trofoblaster är de enda trofoblaster som uttrycker så kallade major histocompatibility complex class I (MHC I). Invasiva trofoblaster bildar endometrial cups och därefter nedregleras MHC I, vilket bedöms vara viktigt för embryots fortlevnad. Endometrial cups utsöndrar även immunsupprimerande faktorer och kan påverka de maternella cellernas cytokinuttryck på flera sätt. Delade meningar råder om huruvida stoets immunförsvar går mot ett cellmedierat eller antikroppsmedierat svar under dräktighet. Senare studier har kunnat påvisa skillnader i hur immunförsvaret ser ut perifert i moderns system och lokalt i livmodern, där ett minskat antikroppsmedierat svar ses lokalt. Antalet celler i det cellmedierade svaret förändras varken systemiskt eller lokalt, men deras cytolytiska förmåga verkar försämras lokalt i livmodern. Tidig embryonal förlust kan bero på olika immunologiska felsteg. Befruktningen kan till exempel förhindras av antikroppar mot spermier eller mot äggets zona pellucida. Embryonala förluster kan också orsakas av ett överuttryck av proinflammatoriska cytokiner då embryot når livmodern, vilket gör att embryot stöts bort av NK-celler aktiverade av det cellmedierade immunförsvaret. Otillräcklig förändring av cytokinuttryck samt otillräcklig supprimering av det maternella immunförsvaret under dräktigheten tycks vara de vanligaste orsakerna till tidig embryonal förlust. En viktig förändring under dräktigheten som troligen spelar stor roll för fölets första dagar är att det antikroppsmedierade immunförsvaret mot paternella antigen hämmas, så att inte fölet utsätts för autoimmuna reaktioner när det dricker colostrum, eftersom stoets antikroppar ansamlas i colostrum.

,

The fetus modulates the immune system of the mare in several ways during the pregnancy in order to prevent rejection. The invasive trophoblasts of the fetus are the only trophoblasts which express major histocompatibility complex class I (MHC I). Invasive trophoblasts form the endometrial cups and thereafter will MHC I be downregulated. This is probably important for the survival of the fetus. Endometrial cups also secret immunosuppressive factors and can affect the cytokine expression of maternal cells in different ways. It is not totally understood whether the immune system of the mare is taking a turn toward cell-mediated or humoral immunity during pregnancy. Recent research has shown differences between the peripheral immune response and the local immunity of the uterus, where the humoral immunity is suppressed locally. The number of cells in the cell-mediated immunity is unchanged but their cytolytic activity seems to be affected. Early embryonic death (EED) may be caused by several different immunological failures. Antibodies against the sperm or the zona pellucida of the egg can affect the fertilization. Increased expression of proinflammatory cytokines during the time when the embryo reaches the uterus activates the cell-mediated immunity and NK-cells, which will reject the embryo. Insufficient alterations in cytokine expression or insufficient suppression of the maternal immune system may also lead to EED. One important change during pregnancy, which is probably important for the first days of the newborn foal, is that the humoral immunity against paternal antigens is inhibited. If not, the foal will suffer from autoimmune reactions when drinking colostrum, since antibodies from the mare are concentrated in the colostrum.

Main title:Dräktighetsimmunologi hos häst
Authors:Sjöberg, Frida
Supervisor:Persson, Elisabeth and Wernersson, Sara
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:70
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:dräktighet, immunologi, häst, sto, embryo, trofoblast, MHC I, abort
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2324
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2324
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:23 May 2013 12:12
Metadata Last Modified:23 May 2013 12:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics