Home About Browse Search
Svenska


Paulsson, Lina, 2013. En helande trädgårdmiljö för barn med cancer : barnens behov och trädgårdens effekt på det psykiska välbefinnandet / en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
433kB

Abstract

Mål: Att undersöka effekten och behovet av en helande trädgård/ odlingterapi för barn med cancer och deras välbefinnande. Bakgrund: Barn som behandlas för cancer utsätts både för psykisk och fysisk påfrestning. Deras behandling är många gånger tuff och det förändrar hela deras tillvaro. Behandlingen fokuseras på det medicinska/fysiska hälsan, barnens psykiska välmående kan ibland bli åsidosatt. Risken att drabbas av posttraumatisk stress ökar för de som drabbats av cancer. Man har sett att healing gardens har en god inverkan på människor som upplever jobbiga situationer eller som har drabbats av posttraumatisk stress. Metod: Sammanfatta den vetenskapliga litteratur som har skrivits i ämnet. Resultat: Barn med cancer lider ofta av psykiska tillstånd som kunde ha förbättrats med naturliga element såsom i en helande trädgård. Resultatet visar också att barnen måste få stöd från vuxna för att möjliggöra besök i trädgården och att trädgården behöver anpassa sig till barnets behov. Slutsats: Barn med cancer har behov av helande trädgårdar, men forskningen på området är liten. Forskning om vad en sådan trädgård ska innehålla är något som bör utredas närmare.

,

Aims: To examine the effect and need of healing gardens/ horticulture therapy for children with cancer and their wellbeing. Background: Children treated for cancer, exposure to both psychological and physical stress. Their treatment is often tough and it changes their whole life situation. The treatment focuses on the medical treatment, children's psychological well-being can sometimes be overridden. The risk of post-traumatic stress is increased among children treated for cancer. It has been seen that healing gardens have a good impact on the people who are experiencing difficult situations or who suffered from post-traumatic stress. Method: Compiling the scientific literature that has been written on the subject. Results: Children with cancer often suffer from mental conditions that could have been improved with natural elements such as in a healing garden. The result also shows that children need support from adults to allow visits to the garden and the garden needs to adapt to the child's needs. Conclusion: Children with cancer have a need for healing gardens, but the research on the subject is small. Research on what such a garden should contain is something that should be further studied.

Main title:En helande trädgårdmiljö för barn med cancer
Subtitle:barnens behov och trädgårdens effekt på det psykiska välbefinnandet / en litteraturstudie
Authors:Paulsson, Lina
Supervisor:von Essen, Elisabeth and Hägerhäll, Caroline
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Children, Cancer, Healing Garden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2315
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2315
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2013 14:57
Metadata Last Modified:14 May 2013 14:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics