Home About Browse Search
Svenska


Ingmar, Erik and Odlander, Fredrik, 2013. Djupgående diversitet i en ledarskapsgrupp : en studie av en arbetsgrupp på Stora Enso Bioenergi. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1F). Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Grupper har blivit ett allt vanligare sätt för organisationer att arbeta. Gruppernas prestationer baseras på medlemmarnas förmåga att producera det som organisationen eftersträvar. Alla individer i gruppen är unika och bidrar till gruppens framgång genom sina egenskaper och sin kompetens. Trots det vida nyttjandet av grupper inom organisationer finns det i skrivande stund en kunskapslucka när det kommer till kartläggning av relationen mellan personlighet, ledarskapsstil och ledande arbetsgrupper.

Syftet med projektarbetet är att analysera diversitet inom en skogsindustriell ledningsgrupp med avseende på djupgående faktorer. Detta görs genom att försöka besvara nedanstående problemfrågeställningar:

Hur ser variationen av personligheter ut i gruppen enligt Big Five?
Hur ser variationen ut med avseende på managementfilosofi?
Hur påverkar variationerna grupprocesser som effektivitet och sammanhållning?

Studien är gjord som en fallstudie av en organisation och baseras på kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Författarna utgår ifrån ett teoretiskt ramverk bestående av teorier kring personligheter, ledarskap, företagskultur och diversitet.

Det empiriska materialet innehåller personlighets- och ledarskapstest som utförts på sex distriktschefer och en marknadschef, samt en telefonintervju med VD Peter Sondelius.

Resultatet från denna specifika arbetsgrupp visar på en stor diversitet inom personlighetsdimensionerna extraversion, conscientiousness och openness. Diversiteten var låg inom managementfilosofi samt personlighetsdimensionerna agreeableness och neuroticism. Alla ledare hade en tydlig Y-filosofi vilket vi tror beror på riktad rekrytering och internalisering av organisationens kärnvärden. Hur en grupp ska komponeras baserat på individernas personlighetsdrag beror på gruppens uppgifter, verksamhet och behov. I fallet med Stora Enso Bioenergi så finner vi gruppens sammansättning som lämplig baserat på den litteratur som finns inom ämnet samt VDs perception av gruppens prestationer. Vi tror dock att det finns möjligheter att, vid eventuella nyrekryteringar, förbättre kompositionen av gruppen ytterligare.

Main title:Djupgående diversitet i en ledarskapsgrupp
Subtitle:en studie av en arbetsgrupp på Stora Enso Bioenergi
Authors:Ingmar, Erik and Odlander, Fredrik
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Ledarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2312
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:14 May 2013 14:07
Metadata Last Modified:14 May 2013 14:07

Repository Staff Only: item control page