Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Jens, 2013. Selection of habitat and resources during migration by a large mammal : a case study of moose in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Migration is a worldwide phenomenon that has occurred for thousands of years in a vast variety of species. The general knowledge of migrating animals is poor even though billions of animals from a range of different groups migrate every year. The human impact on migrating ungulates is high and many populations are declining globally due to direct and indirect causes. Hence it becomes vital to study the migration phase and the habitat and resources selected during migration. The objective with this study was to identify the habitat characteristics and resource selection of moose during migration and compare the selection between different seasons and utilization distribution (relative frequency distribution for the points of location of an animal over a period of time) categories. The study area is located in northern Sweden stretching from 64-67O N in the inland and mountain regions of Västerbotten county. I used GPS tracking data from 49 individual moose represented by 87 moose-years between 2004 and 2010. BBMM (Brownian bridge movement model) and buffer zones were used to describe used and available habitat. BBMM was used since it takes the time interval and trajectory between the locations into account unlike many other models for estimating utilization distribution. The results show that there are differences both between different seasons and different utilization categories. Some individuals select different migration paths depending on season but also that many migration routes were being used both seasons. Moose seems to use migration paths that results in a low cost of energy and where there is a good amount of high quality food. Sometimes it’s unclear when a moose begins or end its migration and therefore problematic to delimit the whole migration path. The definition used in this study can possibly be improved by defining the home ranges in a different way. It would be interesting to analyse the ratio between the different habitat variables in order to see how they affect each other.

,

Vandring är ett globalt fenomen som har förekommit i tusentals år bland en mängd olika arter. Den allmänna kunskapen om vandrande djur är dålig, även om miljarder av djur ur olika grupper vandrar varje år. Den mänskliga påverkan på vandringsdjur är hög och globalt sett minskar många populationer på grund av direkta och indirekta orsaker. Det är därför viktigt att studera själva vandringen, det habitat och de resurser som väljs under den. Målet med studien var att identifiera de miljöer och resurser som älgar använder under sin vandring och jämföra olika årstider och nyttjandegrad med varandra. Området för studien ligger i norra Sverige i inlandet och bergstrakterna i Västerbottens län och sträcker sig från 64-67 breddgraden. Jag använde GPS-data från 49 enskilda älgar som tillsammans hade 87 år av data mellan 2004 och 2010. BBMM (Brownian bridge movement model) och buffertzoner användes för att beskriva det använda och tillgängliga habitatet. BBMM användes eftersom den tar hänsyn till tidskillnaden och den kronologiska ordningen mellan de olika GPS-positionerna. Resultaten visar att det finns skillnader både mellan olika årstider och mellan olika nyttjandegrader. Vissa individer väljer olika vandringsvägar beroende på säsong men många vandringsvägar används både på hösten och på våren. Älgen verkar välja vandringsvägar där det finns en god tillgång på föda av hög kvalitet och som innebär att själva vandringen kräver lite energi. Ibland är det oklart när en älg börja eller slutar att vandra och därmed är det svårt att avgränsa vandringsvägen. Den definition som används i denna studie kan eventuellt förbättras genom att definiera hemområden på ett annat sätt. Det skulle vara intressant att analysera förhållandet mellan de olika variabler som beskriver habitatet för att se hur de påverkar varandra.

Main title:Selection of habitat and resources during migration by a large mammal
Subtitle:a case study of moose in northern Sweden
Authors:Lindberg, Jens
Supervisor:Singh, Navinder
Examiner:Ball, John
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:migration, habitat selection, moose (Alces alces), ungulate, Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2305
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2305
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Animal ecology
Language:English
Deposited On:13 May 2013 08:07
Metadata Last Modified:13 May 2013 08:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics