Home About Browse Search
Svenska


Lyberg, Maria, 2013. Kan flamskyddsmedel i hemmet skada kattens sköldkörtel?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
255kB

Abstract

Bromerade flamskyddsmedel (BFR) är kemiska föreningar innehållandes brom som tillsätts till föremål med syfte att minimera skador vid en eventuell brand. De finns bland annat i möbler, textiler och elektronisk utrustning och de blev under senare delen av 1900-talet mycket frekvent använda över hela världen. I dag har man börjat fundera på om dessa ämnen lämnat oönskade spår i våra hem som kan ha negativa följder för vår och våra husdjurs hälsa. Man misstänker att vissa grupper av BFR stör det endokrina systemet i kroppen och en specifik frågeställning som ställt av många forskare är om de har en negativ effekt på sköldkörteln och dess hormon. Sköldkörteln är ett av kroppens viktigaste endokrina organ och styr bland annat tillväxt och metabolism i flera olika vävnader. En ökad eller nedsatt funktion hos sköldkörteln kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för kroppen. Samtidigt som användningen av BFR ökade under slutet av 1970-talet upptäcktes också de första fallen av hypertyroidism, en överproduktion av sköldkörtelhormon, hos katt. Denna sjukdom har sedan dess ökat och är idag kattens vanligaste endokrina rubbning. I denna litteraturstudie studeras om det finns något påvisat samband mellan en specifik typ av BFR, polybromerade difenyletrar (PBDE), och hypertyroidism hos katt. PBDE är till strukturen väldigt lik sköldkörtelhormonet thyroxin vilket har väckt intresse för mer ingående studier av just denna grupp av BFR. Man har ställt sig frågan om PBDE kan konkurrera ut tyroxin vid olika receptorer och transportprotein i kroppen. Det har också i flertalet studier kunnat visas att PBDE har en negativ endokrin påverkan. Dock har resultaten varit varierande och svaren i många fall otillräckliga vilket gör att ytterligare forskning kommer krävas gällande PBDE och dess påverkan på sköldkörteln.

,

Brominated flame retardants (BFR) are chemical compounds consisting partly of bromine and are added to objects in order to minimize the damage in case of a fire. They can be found in furniture, textiles and electronic equipment and during the later part of the 20thcentury their presence escalated in households worldwide. It is not until today that we have started to discover the negative impact these compounds have on our ant our pet´s health. It has been suggested that some groups of BFRs disrupt the endocrine system of the body and many researchers debate whether or not they have a negative effect on the thyroid gland and its hormones. The thyroid gland is one of the body´s most important endocrine organs and among many things it controls growth and metabolism in various tissues. A reduced or intensified function in this gland could have a major effect on the body. At the same time as the use of BFRs increased during the late 1970s the first cases of feline hyperthyroidism, an overproduction of the thyroid hormones, were diagnosed. Since then the disease has increased and is now the most common endocrine disorder in cats. The goal of this study is to analyse whether there is a clarified relationship between a specific type of BFRs, polybrominated diphenylethers (PBDE), and feline hyperthyroidism. The structure of PBDEs is similar to the structure of the thyroid hormone thyroxine, which has increased the interest for more detailed study of this particular group of BFRs. It has been suggested that PBDEs can compete with the receptors and transport proteins of thyroxin. Many studies have shown that PBDEs have a negative endocrine effect. However, the results are inconsistent and in many cases inadequate, which means that further research in this specific area will be required to show exactly how much PBDE affects the thyroid gland in cats.

Main title:Kan flamskyddsmedel i hemmet skada kattens sköldkörtel?
Authors:Lyberg, Maria
Supervisor:Tallkvist, Jonas and Larsson, Pia
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:21
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:sköldkörtel, katt, bromerade flamskyddsmedel, PBDE, thyroideahormon, hypertyroidism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2302
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2302
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2013 11:04
Metadata Last Modified:08 May 2013 11:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics