Home About Browse Search
Svenska


Törnqvist, Mimmi, 2013. Behöver grisarna mer strömedel? : en granskning av grisarnas behov och svensk lagstiftning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Trots att djurskyddslagstiftningen kräver att djur ska kunna bete sig naturligt och att Jordbruksverkets föreskrifter fastställer att strömedlets mängd och egenskaper ska uppfylla grisarnas sysselsättnings- och komfortbehov, så är halmmängden sannolikt helt otillräcklig för många svenska grisar. Forskning visar tydligt att brist på halm leder till omriktade beteenden såsom svansbitning, något som direkt påverkar djurens välfärd och hälsa.

Detta arbete visar att halmen på olika sätt har en stor betydelse för grisarna: den möjliggör starkt motiverade beteenden, den ger sysselsättning, den förhindrar omriktade beteenden, den utgör foder, den skyddar mot skador från hårda golv och den erbjuder komfort för grisarna. Halmen är dessutom ett av grisarnas favoritmaterial då de själva får välja. Arbetet visar även att finhackad halm samt leksaker av olika slag inte har samma positiva egenskaper som halmen, och de bör därför inte ersätta den.

Syftet med arbetet var att undersöka grisarnas behov av halm samt att försöka fastställa den halmmängd som både tillfredsställer grisarnas explorativa behov och förhindrar omriktade beteenden. Den mängden visade sig vara markant högre än den uppskattade, faktiska halmgivan hos djurhållarna. En tydlig diskrepans finns således mellan grisarnas behov och verklighetens djurhållning. Frågan om hur man kan lösa detta problem, när Sveriges grisproduktion redan är utsatt för svår internationell konkurrens, består

,

Despite the fact that animal welfare legislation requires that animals shall be able to behave naturally, and that that the quantity and characteristics of the litter shall meet pigs recreation and comfort needs, the amount of straw is still small for many Swedish pigs. Research clearly shows that lack of straw increases the risk of redirected behaviors such as tail biting, which directly affects the pigs’ welfare and health.

This report shows that straw in different ways has a great importance for pigs: it enables highly motivated behaviours, it has a recreational value, it prevents re-directed behaviours, it acts as feed, it protects from damages caused by the floors and offers comfort for the pigs. The straw is also one of the pigs’ favorite materials when they can choose. Research also shows that chopped straw and toys of all kinds do not have the same positive properties as straw, and therefore should not replace it.

The aim of this work was to investigate pigs’ need of straw, and to search for the optimal amount of straw that both satisfies pigs’ explorative needs and prevented redirected behaviour. This amount turned out to be substantially larger than the actual amount of straw given daily by most farmers: a clear discrepancy can be found between the pigs’ needs and reality. The question remains how to solve this problem, when the Swedish pig production is already exposed to international competition.

Main title:Behöver grisarna mer strömedel?
Subtitle:en granskning av grisarnas behov och svensk lagstiftning
Authors:Törnqvist, Mimmi
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:18
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:gris, strömedel, halm, behov, djurvälfärd, lagstiftning, svansbitning, sysselsättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2301
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2301
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:08 May 2013 10:56
Metadata Last Modified:02 Mar 2016 10:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics