Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Matilda, 2013. Rädda hotade arter genom mänsklig fostran - att hjälpa eller stjälpa hållbar reproduktion?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
704kB

Abstract

Bestånden av flera hundra djurarter i det vilda minskar årligen. I djurparker jorden runt pågår projekt för att bevara många av dem. Trots lång erfarenhet av att hålla vilda djur i fångenskap är det svårt att få dem att reproducera sig för att skapa hållbara bestånd. Många avkommor överges av sina föräldrar och fostras sedan av personal eller andra frivilliga. Mänsklig fostran
verkar i många fall även ligga till grunden för fortsatta reproduktionsproblem i nästa generation. I den här litteraturstudien återges resultat från några studier där man undersökt vilka effekter mänsklig fostran har på fortsatt reproduktion. Syftet är att hitta de gemensamma
problem som mänsklig fostran för med sig och om det även finns några gemensamma lösningar. Ungar som föds av individer som blivit människofostrade löper högre risk att själva behöva människofostran. Strategier för att stoppa den onda cirkeln finns genom att tidigt introducera människofostrade ungar till sin egen art och genom att se till att de har möjlighet att observera artspecifikt reproduktivt beteende.

,

Several hundred wild animal populations are decreasing every year. Zoos all around the world are involved in conservation progammes for a many them. Despite long experience of keeping wild animals in captivity, self-sustaining poplations is hard to achieve. Offsprings are sometimes abandoned by their parents and are therefore hand-reared by staff or other volunteers. Hand-rearing seems in many cases to be a cause of continued reproduction
problems. In this paper, results from some of the research on what effects human-rearing have on reproduction is described. The aim is to find the common problems and solutions that human-rearing brings. Offspring from human-reared individuals more often need humanrearing themself. Strategies to break this cycle is early introduction to its own species and by making sure hand-reared individuals have the opportunity to observe reproductive behavior in
its own species.

Main title:Rädda hotade arter genom mänsklig fostran - att hjälpa eller stjälpa hållbar reproduktion?
Authors:Nordin, Matilda
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:38
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:nappning, föräldralösa, djurpark, reproduktion, bevarande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2295
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2295
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2013 11:07
Metadata Last Modified:07 May 2013 11:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics