Home About Browse Search
Svenska


Strandberg, Matilda, 2013. Skillnader i upptag, metabolism, distribution och utsöndring av makrocykliska laktoner hos olika djurslag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
506kB

Abstract

Makrocykliska laktoner har varit flitigt använda avmaskningsmedel hos olika djurslag sedan mitten av 1980-talet och används fortfarande. För att avmaskningsmedel ska vara så effektiva som möjligt är det viktigt att veta hur de tas upp och omsätts i kroppen hos olika djurarter. Detta för att kunna anpassa doseringen till olika djurslag. Några farmakokinetiska parametrar har undersökts för att se om det förekommer skillnader i upptag, distribution, metabolism och utsöndring mellan nötkreatur, får och gris. Genom att jämföra olika studier fann jag skillnader i halveringstid, AUC, Cmax och tmax mellan gris, nötkreatur och får. Distributionsvolymen skiljer mellan nötkreatur och får och metaboliska skillnader finns mellan gris och idisslare. ML kan administreras på olika sätt och olika beredningsformer förekommer. Administreringssättet och beredningsformen förefaller även ha betydelse för farmakokinetiken.

,

Macrocyclic lactones has been widely used anthelmintics of different species since the mid-1980s and is still used. In order to anthelmintics should be as efficient as possible, it is important to know how they are taken up and put into your body in different animal species. This is to adjust the dosage for different species. Some pharmacokinetic parameters were examined to see if there are differences in absorption, distribution, metabolism and excretion from cattle, sheep and pigs. By comparing different studies, I found the differences in half-life, AUC, Cmax and tmax between pig, cattle and sheep. The volume of distribution differs between cattle and sheep and metabolic differences between pigs and ruminants. ML can be administered in various ways and various preparation forms exist. Method of administration and dosage form also appears to have an effect on pharmacokinetics.

Main title:Skillnader i upptag, metabolism, distribution och utsöndring av makrocykliska laktoner hos olika djurslag
Authors:Strandberg, Matilda
Supervisor:Tydén, Eva and Höglund, Johan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:57
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:makrocykliska laktoner, ivermektin, djurslagsskillnader, upptag, metabolism, distribution, utsöndring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2292
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2292
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology and biochemistry
Animal taxonomy and geography
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2013 09:39
Metadata Last Modified:07 May 2013 09:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics