Home About Browse Search
Svenska


Zakariasson, Martina, 2013. Hur kan CHV-1 (canine herpesvirus-1) förebyggas hos dräktiga tikar och neonatala valpar?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
437kB

Abstract

Canine herpesvirus-1 (CHV-1) är ett virus som finns enzootiskt i Europas hundpopulation. Vid infektion hos vuxna hundar ses generellt inga eller milda symtom och viruset ligger sedan kvar latent i kroppen. Infektion av en dräktig tik kan dock resultera i abort eller dödfödsel av fostren och infektion av valpar yngre än tre veckor leder oftast till döden.

Det finns ett antal faktorer som man funnit verkar predisponerande för en infektion med CHV-1, inklusive stress, kennelstorlek, kennelhosta samt bristande hygien. Det har föreslagits att en infektion skulle kunna förhindras genom isolering av tiken eller genom att höja valparnas temperatur. Det finns dock inga vetenskapliga stöd för att dessa två tillvägagångssätt skulle vara speciellt effektiva. Däremot har en god hygien i området där den dräktiga tiken och senare hennes valpar hålls visats vara en bra åtgärd för att förhindra smitta av viruset.

Det som dock verkar vara mest effektivt för att förhindra att neonatala valpar insjuknar i CHV-1 är det vaccin, Eurican Herpes 205, som idag finns tillgängligt på marknaden i Europa. Vaccinet är ett subenhetsvaccin som ges till tiken två gånger under dräktigheten för att inducera höga nivåer av antikroppar hos henne. Dessa antikroppar förs senare över till valparna, både över placentan i slutet av dräktigheten och i råmjölken. Trots att studier har visat att valparna då får ett fullgott skydd mot sjukdomen används vaccinet mycket restriktivt, troligen på grund av att man generellt vill undvika att vaccinera dräktiga tikar.

För att skydda sin dräktiga tik och senare de nyfödda valparna mot en CHV-1 infektion borde hundägaren se till så att djuren vistas i en stressfri miljö där hygienen är god. Om djurägaren ändå tror att det finns risk för en infektion verkar vaccinering av den dräktiga tiken vara det bästa alternativet.

,

Canine herpesvirus-1 (CHV-1) is found to be enzootic in the dog population of Europe. In an infected adult dog, only mild (if any) symptoms are usually found, even though the virus may reside latently in the body. However, if a pregnant bitch is infected, the virus may induce abortion or stillbirth of the fetuses. Likewise, infection of neonatal pups has proven to have a mortal outcome.

Many risk factors associated with CHV-1 have been found including stress, kennel size, kennel cough and poor hygiene. Even though it has been suggested that an infection could be prevented by either isolating the bitch or by raising the body temperature of her pups, no scientific evidence for this has been found. Good hygiene, on the other hand, has been shown to effectively reduce the transmission of the virus.

As the vaccine, known as Eurican Herpes 205, is widely available on the market in Europe, it seems to be the best alternative available in order to avoid the disease caused by CHV-1. This vaccine is a sub-unit vaccine that is administered to a bitch twice during its pregnancy, and it induces high levels of antibodies in the bitch. These antibodies are later transferred to the pups via the placenta and the colostrum. Although several studies have shown that this vaccine gives good protection against the disease caused by CHV-1, its use is highly restricted in Europe. This is probably due to the general reluctance to vaccinate pregnant bitches.

In order to protect a pregnant bitch and later the newborn pups against a CHV-1 infection, pet owners should make sure that their animals are housed in as stress free and hygienically clean environments as possible. If a pet owner has substantial concerns about infections from this virus, vaccination of the bitch may in the end be the best solution.

Main title:Hur kan CHV-1 (canine herpesvirus-1) förebyggas hos dräktiga tikar och neonatala valpar?
Authors:Zakariasson, Martina
Supervisor:Persson, Elisabeth and Wernersson, Sara
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:42
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:CHV-1, hundens herpesvirus, valpar, dräktig, tik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2290
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2290
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2013 09:12
Metadata Last Modified:07 May 2013 09:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics