Home About Browse Search
Svenska


Zimmer, Sven-Erik, 2013. Effekter av höggallring i flerskiktad skog : beståndsutveckling i ett fältförsök med Naturkultur. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
713kB

Abstract

Det övergripande syftet med denna studie var att jämföra volymtillväxten i skog skött enligt principen Naturkultur, genom olika starka höggallringar, med skog skött enligt traditionellt trakthyggesbruk. För att besvara frågeställningarna hur volymtillväxt och inväxning skiljer sig mellan de olika behandlingarna utfördes en fältinventering, under sommaren 2012, av ett försök anlagt 1990-91.

Försökslokalen var belägen i Åliden, 64ºN 20ºE, cirka 35 kilometer norr om Umeå. Försöket var anlagt i en sydvästsluttning 155 meter över havet och var tänkt att representera Västerbottens kustland. Försöket i Åliden ingick i en serie om tolv block med fyra behandlingar per block. Behandlingarna var dels två naturkulturbehandlingar där skog lämnats (Gles och Tät), en naturkulturbehandling där 90 procent av skogen avverkats och en behandling enligt traditionellt trakthyggesbruk (Kal och Kont). I behandlingarna Gles och Tät mättes totalt fyra provytor á 314 m2 inom respektive behandling. I Kal och Kont har fyra ytor kontrollmätts inom varje behandling i syfte att uppskatta ståndortsindex.

Behandlingen Gles hade en tillväxt på 3,2 m3sk ha-1 år-1 men hade inte återhämtat det volymuttag som gjordes vid gallringen. Medeltillväxten sedan försöksutläggningen var likartad i Tät, 3,0 m3sk ha-1 år-1. Inväxningen förbi 6 centimeter i brösthöjd var 13 respektive 7 stammar ha-1 år-1 i Gles och Tät. Boniteten för behandlingarna Kal och Kont, vilken grundade sig på ståndortsindex uppskattat från trädens höjdutveckling. Kal och Kont hade en beräknad bonitet på 6,3 respektive 7,3 m3sk ha-1 år-1. Volymtillväxten i behandlingarna Gles och Tät hade en positiv korrelation med stående volym efter behandling.

,

The overall aim of this study was to compare the silviculture principle Naturkultur with the even-aged silviculture system which is common in the Nordic countries today. To answer the question how the volume increment increment and recruitment vary between these two different management ideas a field trial established 1990-91 was re inventoried in the summer of 2012.

The study area was situated in Åliden, 64ºN 20ºE, approximately 35 kilometres north of Umeå. The trail was placed on a southwest slope at 155 a. s. l. The site was supposed to represent the coastland of Västerbotten. The experimental site in Åliden was one of 12 sites with four treatments at each block. The different treatments that were tested consisted of three logging intervals according to Naturkultur and one traditional logging according to the even-aged clear-cut system. The loggings according to Naturkultur were named Kal, Gles and Tät with 90, 45 and 14 percent of the standing volume removed in the respective treatment. The traditional clear-cut was named Kont and here were 100 percent of the standing volume removed.

The results from this study indicate that it takes 22 years for the treatment Tät to recover the volume loss due to harvesting. Even the treatment Gles had a good volume growth but did not reach the pre-harvesting level. Site productivity was similar for Gles and Tät with 3.2 respectively 3.0 m3sk ha-1 year-1, however site productivity for Kal and Kont was estimated to 6.3 respectively 7.3 m³sk ha-1 year-1. Volume yield was positively correlated with standing volume after treatment. The ingrowth past a dbh of 6 centimeters was 13 respectively 7 stems ha-1 år-1 in Gles and Tät.

Main title:Effekter av höggallring i flerskiktad skog
Subtitle:beståndsutveckling i ett fältförsök med Naturkultur
Authors:Zimmer, Sven-Erik
Supervisor:Lundqvist, Lars and Elfving, Björn
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2013:4
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:volymtillväxt, gallringsstyrka, inväxning, plantering, volume increment, thinning rate, ingrowth, planting
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2013 13:24
Metadata Last Modified:03 May 2013 13:24

Repository Staff Only: item control page