Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Hanna, 2013. Kan vistelse i skogs- eller hantverksmiljö sänka stressade personers stressnivå? : en jämförande studie. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
497kB

Abstract

Den gröna naturens betydelse för människans hälsa har länge diskuterats. I dagens samhälle bor allt fler människor i städer med en begränsad kontakt med naturen. Genom att låta personer med höga stressnivåer tillbringa tid antingen i en skogs- eller en hantverksmiljö, och därefter besvara enkäter om sinnesstämning samt upplevelser av miljön, undersöktes miljöernas påverkan på deltagarna. Både den gröna skogsmiljön och hantverkslokalens inomhusmiljö gjorde deltagarna mer avspända, piggare, gladare, mer harmomiska, lugnare och mer klartänkta efter besöket jämfört med före. Dock utmärkte sig skogen genom att den gjorde deltagarna signifikant gladare efter besöket och lugnare även före besöken över tid. Karaktärsdragen för de två miljöerna skilde sig åt. I skogsmiljön hängde allt ihop naturligt och den miljön var mer omväxlande än hantverksmiljön. Hantverksmiljön däremot var torr och varm och tillät deltagarna att vara sig själva. Skogen var en bättre återhämtningsmiljö, jämfört med hantverkets inomhusmiljö.

,

The green nature and its importance for human health have long been discussed. Today, more frequently people live in the city and have a limited contact with nature. By letting stressed people spend time in either a forest or a handicrafts environment, and thereafter answer surveys about their frame of mind and how they experienced the environment, the environmental influences on the participants were examined. Both the green forest environment and the handicrafts indoor environment made the participants’ frame of mind more relaxed, more alert, happier, more harmonious, calmer and more clearheaded after the visit, compared to before. However, the forest made the participants even happier after the visits and over time calmer even before the visits. The environmental characteristic differed between the environments. In the forest everything hung together naturally and the environment were more diverse compared to the indoor environment. The handicraft environment was dry and warm and allowed the participants to be themselves. The forest was a better environment for restoration, compared to the indoor handicraft environment.

Main title:Kan vistelse i skogs- eller hantverksmiljö sänka stressade personers stressnivå?
Subtitle:en jämförande studie
Authors:Jönsson, Hanna
Supervisor:Dolling, Ann and Lundell, Ylva
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2013:3
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:utmattning, PSQ, miljöns karaktär, sinnesstämning, inomhusmiljö, utomhusmiljö, fatigue, PSQ, environmental character, frame of mind, indoor environment, outdoor environment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2013 14:07
Metadata Last Modified:02 May 2013 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics