Home About Browse Search
Svenska


Genfors, Elisabeth, 2013. Primär immunmedierad hemolytisk anemi : möjliga autoantigen och predisponerande faktorer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
579kB

Abstract

Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) är en sjukdom där immunförsvaret skapar antikroppar mot kroppens erytrocyter. Detta aktiverar nedbrytning av erytrocyterna, vilket leder till anemi. Det finns två typer av IMHA: primär och sekundär. Den primära har ännu okänd etiologi medan ett flertal orsaker kan ge upphov till den sekundära. Den primära typen är vanligast hos hund, medan den sekundära är vanligare hos katt. För att förstå hur primär IMHA uppstår har man undersökt vilka strukturer på erytrocyten som immunförsvaret skapar antikroppar mot. Tre sådana strukturer som ofta nämns är glykoforiner, en jonkanal (band 3) samt spektrin. Även en möjlig påverkan av oxidativ stress på sjukdomens utveckling kan finnas. Hundar av vissa raser samt av honkön verkar insjukna oftare än andra i sjukdomen vilket tyder på att dessa faktorer är predisponerande. Etiologin bakom IMHA är då både genetisk och kan påverkas av hormoner. Även en säsongsbunden variation har rapporterats, men dess orsak är ej klarlagd. Primär IMHA hos katt är betydligt ovanligare än hos hund och sjukdomen skiljer sig även i andra avseenden. Katter diagnostiseras ofta i senare sjukdomsstadier men har en bättre överlevnadsstatistik. Vidare drabbas hankatter oftare än honkatter. Skillnaderna beror sannolikt främst på speciesvariationer. IMHA hos katt är svårt att upptäcka och kan ge en hög grad av feldiagnostisering, varför bättre diagnostikmetoder vore önskvärt. Mycket få studier är gjorda på katt och slutsatser är därför svåra att dra. Fler studier borde göras både på katt och på hund för att ytterligare klarlägga sjukdomens uppkomst.

,

Immune-mediated hemolytic anemia (IMHA) is a disease where the immune system creates antibodies against erythrocytes, which are destroyed with subsequent anemia. There are two types of IMHA: secondary, which may have a multitude of causes, and primary whose cause is still unknown. Primary IMHA is the most common type of IMHA in dogs, while secondary is more common in cats. To understand the etiology behind primary IMHA, several studies have examined structures associated with the erythrocyte membrane that might turn into immunological targets. Structures often mentioned are glycophorins, the ion-channel band 3 and spectrin. A possible influence of oxidative stress on IMHA has also been discussed. Female dogs and certain breeds more frequently suffer from IMHA, why it is believed these features predispose to the disease. If so, the etiology of primary IMHA may be both genetical and affected by hormones. An unexplained seasonal variation has also been noted. Primary IMHA in cats is more uncommon than in dogs, one of several differences between the species. Cats are often diagnosed in a later stage of the disease, but the mortality is lower. Further, male cats are more likely to suffer from IMHA than female cats. The differences may primarily be explained by a species variety. Moreover, IMHA in cats are more difficult to identify and better diagnostic methods are therefore desirable. Few and inconclusive studies have been performed regarding this disease, more markedly so in cats, wherefore more studies should be executed in both species to elucidate the origin of primary IMHA.

Main title:Primär immunmedierad hemolytisk anemi
Subtitle:möjliga autoantigen och predisponerande faktorer
Authors:Genfors, Elisabeth
Supervisor:Åbrink, Magnus and Fossum, Caroline
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:34
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:IMHA, immunmedierad hemolytisk anemi, autoantigen, predisponering, hund, katt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2270
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2270
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2013 13:53
Metadata Last Modified:29 Apr 2013 13:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics