Home About Browse Search
Svenska


Gräsman, Victoria, 2013. Felint leukemivirus - hur påverkas smittade katter?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
548kB

Abstract

Felint leukemivirus (FeLV) är ett gammaretrovirus som drabbar katter över hela världen. Viruset ger en kronisk infektion som kan anta fyra olika former i den infekterade katten. De fyra formerna är abortiv infektion, regressiv infektion, progressiv infektion och fokal infektion. Karakteristiskt för FeLV-infektionen är att katten oftast genomgår en lång asymtomatisk fas utan kliniska symptom. De vanligaste symptom som sedan uppkommer är anemi, kroniskt inflammatoriskt tillstånd, lymfom, leukemi samt nedsatt immunförsvar som i sin tur predisponerar för opportunistiska infektioner. I vissa fall leder retrovirusinfektionen till ett överaktivt immunförsvar vilket ger immunmedierade sjukdomar. Immunosuppressionen som uppkommer karakteriseras ofta av neutropeni (låg halt neutrofiler i blodet) och lymfopeni (låg halt lymfocyter i blodet), där främst en minskning av T-celler ses. Viremiska katters neutrofiler uppvisar minskad kemotaxi och fagocyterande förmåga. Även cytokinproduktionen kan förändras, med en minskning av IL-10 och TNF-α. FeLV-infekterade katter uppvisar ofta ett minskat och fördröjt antikroppssvar jämfört med icke-infekterade katter. Cytotoxiska T-lymfocyter (CTL) spelar en viktig roll i värdens tidiga försvar mot FeLV. För att bekämpa persistent viremi är dock både det humorala och det cell-medierade immunförsvaret viktiga. Behovet av produkter som kan skydda mot FeLV är stort men behandlingsalternativen begränsade och i många fall associerade med allvarliga biverkningar. Behandling med interferoner (IFN) används ibland empiriskt mot virala infektioner som en immunomodulerande terapi. Det interferon man använder sig av i dagsläget är främst rekombinant felint interferon-ω (rFeIFN-ω). Det finns även ett fåtal vaccin tillgängliga mot FeLV, exempelvis Versifel® FeLV, som anses kunna skydda katter mot FeLV-relaterade sjukdomar upp till 3 år efter vaccinationen.

,

Feline leukemia virus (FeLV) is a gammaretrovirus that infects a lot of cats worldwide. FeLV cause a chronic infection that can take four different forms, defined as: abortive infection, regressive infection, progressive infection or focal infection. Commonly, FeLV-infected cats undergo an asymptomatic phase without clinical signs. The most common symptoms that cats with FeLV infection finally develop are anemia, chronic inflammatory conditions, lymphoma, leukemia, and suppressive effects on the bone marrow and the immune system which may lead to secondary infections. In some cases the retroviral infection may cause an overactive immune response which can lead to immune-mediated diseases. The immunosuppression due to infection is often characterized by neutropenia (reduced number of neutrophils in the blood) and lymphopenia (reduced number of lymphocytes in the blood), where a decrease in T-cells is common. Neutrophils of infected cats often show a decrease in chemotaxis and phagocytic function compared to those in healthy cats. Cytokine production may also change, with a decrease in IL-10 and TNF-α. FeLV infected cats show a reduced and delayed antibody response compared to uninfected individuals. Cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) plays a vital role in the early defense against FeLV infection of the host, but are also important in controlling the virus replication during a persistent infection. Thus, to defeat a persistent viremia, the action of both the humoral and cell-mediated immune response is of great importance. There is a need for products that can protect against FeLV, but the treatment options available today are few and often associated with serious side effects. Treatments with interferons (IFNs) are sometimes used empirically against viral infections as an immunomodulatory therapy. The most common used feline interferon is recombinant feline IFN-ω (rFeIFN-ω). A few FeLV-vaccines are also commercially available, for example Versifel® FeLV, which can protect cats against FeLV-related diseases up to three years after vaccination.

Main title:Felint leukemivirus - hur påverkas smittade katter?
Authors:Gräsman, Victoria
Supervisor:Fossum, Caroline and Åbrink, Magnus
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:36
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:felint leukemivirus, katt, immunologi, symptom, behandlingar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2268
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2268
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2013 13:22
Metadata Last Modified:29 Apr 2013 13:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics