Home About Browse Search
Svenska


Landstedt, Amanda, 2013. Fodertillgångens och ättidens effekt på hästars välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
533kB

Abstract

Ättiden kan påverka hästars välmående. Syftet med litteraturarbetet var att studera hur man kan tillgodose hästens behov av att äta en stor del av dygnet, samt anpassa utfodringen inte bara till näringsbehovet utan även behovet av att utföra ätbeteende.

Hästar i det vilda ägnar större delen av sin tid åt att äta och samma beteende ses hos tamhästar om de ges möjligheten. I det vilda äter hästar i perioder om 2-4 timmar åt gången, och uppehållen varar inte längre än 3-5 timmar. Begränsad utfodring kan innebära en stress för hästen om den inte kan tillfredsställa sitt beteendebehov av att äta. Det finns ett samband mellan begränsad fodertillgång och onormala beteenden. Onormala beteenden uttrycks ofta i samband med utfodring.

Faktorer som smak, doft, utseende och struktur på fodret påverkar längden på en måltid. Eventuellt är det antalet tuggningar som reglerar mättnaden. Gastriska och metabola stimuli påverkar hur länge hästen är mätt, och därmed hur ofta den vill äta. Hästen kan äta en större männgd torrsubstans av ett pelleterat foder än av samma foder i form av löst hö och den totala ättiden är kortare för hästar som ges en pelleterad diet. Ättiden påverkas även av fodrets torrsubstans, ättiden per kg/torrsubstans och den totala konsumtionen torrsubstans av fodret ökar båda två då torrsubstansen minskar. Även mognadsgraden på plantan vid skörd påverkar ättiden, ett sent skördat foder har högre fiberinnehåll än ett tidigt skördat och ättiden per
mängd torrsubstans är längre för en sen skörd än för en tidig. Fiberinnehållet kan vara relaterat till antalet tuggningar. Energiinnehållet är lägre i en sen skörd vilket gör att man kan utfodra med en större mängd av detta utan att öka hästens energiintag.

,

The eating time can affect the well-being of horses. The purpose of this literature study was to study how to accommodate the horse needs to eat a large part of the day, and adjust feeding not only the nutritional needs but also the need to perform eating behaviour.

Horses in the wild spend most of their time eating and the same behaviour is seen in domestic horses if given the opportunity. In the wild horses eat for periods of 2-4 hours at a time, and pauses lasting no longer than 3-5 hours. Restricted access to feed might be stressful for the
horse if it cannot satisfy its behavioural needs of eating. There is a relationship between limited food supply and abnormal behaviour. Abnormal behaviour is often expressed in
relation to feeding.

Factors such as taste, smell, appearance and texture of the feed affect the length of a meal. Optionally, the number of chews might regulate saturation. Gastric and metabolic stimuli affect how long the horse is satisfied, and thus how often it wants to eat. The horse can eat more of pelleted feed than of loose hay and the total eating time is shorter for horses given a pelleted diet. The dry matter content affects both eating time and consumption, both of which increases when the dry matter decreases. Although the level of maturity of the plant at harvest affects eating time, a late harvested fodder has a higher fiber content than early harvested fodder, and the eating time per amount of dry matter is longer for a late harvest than for an
early harvest. Fiber content can be related to the number of chews. The energy content is lower in a late harvest, which means that you can feed with a larger amount of this without increasing the horse's energy intake.

Because a limited access to feed is associated with stress in the horse, it’s a good idea to take eating time in consideration when calculating a ration. Horses have different nutritional needs, and although free feed access might be the best to satisfy their behavioural needs, it is not always possible. Eating time can be extended by giving the horses free access to feed, impeding the intake of feed by using a hay net or grid, feeding with several different types of fodder, allowing visual contact with other horses, providing a feed with a low nutrient, high fiber (late harvest, straw) and low dry matter content.

Main title:Fodertillgångens och ättidens effekt på hästars välbefinnande
Authors:Landstedt, Amanda
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:69
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:häst, ätbeteende, ättid, foder, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2267
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2267
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2013 13:16
Metadata Last Modified:29 Apr 2013 13:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics