Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Josefin, 2013. Hur påverkar råmjölk kalvars immunitet? : betydelsen av råmjölkens kvalitet, när, hur och i vilken mängd den ges. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
159kB

Abstract

Kalvar förvärvar passiv immunitet från modern enbart genom intag av råmjölk. Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på hur överföringen av passiv immunitet från ko till kalv påverkas av råmjölkens kvalitet, volymen råmjölk som ges och tidpunkten för första råmjölksgivan. I litteraturstudien har också ingått att söka om utfodringssättet inverkar på överföringen av passiv immunitet till kalvar. Studier visar att höglakterande kor samt kor i första och andra laktationen producerar råmjölk med lägre immunoglobulinkoncentration än låglakterande kor samt kor i tredje laktationen och uppåt. Dessutom minskar
totalkoncentrationen immunoglobuliner om man slår samman flera volymer råmjölk. Om kalvar får i sig minst 100 g immunoglobuliner uppnås som regel en tillfredsställande
immunoglobulinkoncentration i blodserum. Det finns många åsikter om hur detta ska åstadkommas. En del forskare menar att det är bättre att utfodra en mindre volym råmjölk
med hög immunoglobulinkoncentration upprepade gånger istället för en stor volym vid ett utfodringstillfälle. Andra pekar på att kalvar som utfodras med en stor volym råmjölk vid ett och samma tillfälle påverkas negativt, bland annat genom att absorptionsförmågan av immunoglobuliner över tarmepitelet till blodcirkulationen mättas. Mängden råmjölk som kalven får i sig påverkas av hur mjölken ges. Mängden immunoglobuliner som kalven
absorberar beror dessutom på tidpunkten för första givan. Slutsatsen av litteraturstudien är att kalvar bör utfodras med råmjölk med hög immunoglobulinkoncentration, helst genom diande. Om så inte är möjligt bör flaskmatning med flera mindre volymer ske vid upprepade tillfällen. Det är också viktigt att kalven får i sig råmjölk så snart som möjligt efter födseln.

,

Calves acquire passive immunity from their mothers only through intake of colostrum. The aim of this literature study is to show how the transfer of passive immunity from cow to calf is affected by the quality of colostrum, the volume fed and the timing of first feeding. The impact of the feeding method on calves’ immunity is also studied. Studies show that highyielding cows and cows in first or second parity produce colostrum with a lower
concentration of immunoglobulins than low-yielding or older cows. Furthermore, the total concentration of immunoglobulins decreases with an increasing volume of pooled colostrum.

Calves that ingest at least 100 g of immunoglobulins in general achieve a satisfactory concentration of immunoglobulins in blood serum. Some scientists suggest that it is better to feed smaller volumes of concentrated colostrum repeatedly than a single large volume with a
low concentration of immunoglobulins at one time. Others consider that feeding a large volume of colostrum at one time has a negative impact on the calves, e.g. because it reduces the absorptive capacity of the gut. The amount of immunoglobulin that the calf ingests depends on the feeding method. Furthermore, the amount absorbed in the intestine depends on the timing of first feeding. I conclude that calves should be fed with colostrum containing high concentrations of immunoglobulin, preferably by suckling. If that is not possible, bottle feeding with many small volumes of colostrum at several occasions is desirable. It is also important that the calf ingests colostrum as soon as possible after birth.

Main title:Hur påverkar råmjölk kalvars immunitet?
Subtitle:betydelsen av råmjölkens kvalitet, när, hur och i vilken mängd den ges
Authors:Gunnarsson, Josefin
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:11
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:råmjölk, kalv, passiv immunitet, immunoglobulin, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2266
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2266
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:29 Apr 2013 13:08
Metadata Last Modified:29 Apr 2013 13:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics