Home About Browse Search
Svenska


Palmgren, Malin, 2013. Val av bekämpningsstrategi vid utbrott av mul- och klövsjuka. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
404kB

Abstract

Mul- och klövsjuka är en av de mest kostsamma sjukdomarna hos produktionsdjur. Sjukdomen orsakas av infektion av ett mul- och klövsjukevirus tillhörande genus Aphtovirus
inom familjen Picornaviridae. Mottagliga djurslag för viruset är nöt, gris, får, get, buffel samt ett flertal klövbärande vilda djurarter. År 2001 drabbades Storbritannien av ett utbrott av muloch klövsjuka, utbrottet spreds sedan till flera andra länder, bland annat till Nederländerna.

Kostnaderna för utbrottet blev mycket höga, enbart de direkta kostnaderna för smittbekämpning och ersättning till djurägare kostade den brittiska staten 2,7 miljarder pund.
Betydande ekonomisk effekt får också de begränsningar i export som läggs på ett land drabbat av mul- och klövsjuka. Det är därför av största vikt att snabbt kunna bekämpa utbrottet och därmed minimera den tid då exportmöjligheterna är begränsade. Vid ett konstaterat utbrott finns det ett flertal olika bekämpningsstrategier som beslutsfattare kan välja att använda sig av, dessa bygger på restriktioner avseende transport av mottagliga djur, stamping-out samt på vaccination. Det finns ett flertal olika sätt att genom epidemiologiska simuleringsmodeller undersöka vilken bekämpningsstrategi som, vid ett givet scenario, kan vara den mest kostnadseffektiva. Sådana simuleringar kan vara en del av beslutsunderlaget vid valet om hur en smitta skall bekämpas. För att kunna fatta beslut grundade på simuleringar bör man dock ha kunskap om de begränsningar i att efterlikna ett verkligt scenario som modellerna har. Inte heller omfattar modellerna andra kostnader av ett utbrott än de rent ekonomiska.

Beslutsfattare måste även ta hänsyn till exempelvis den psykiska påfrestningen hos drabbade djurägare samt allmänhetens reaktioner.

,

Foot-and-mouth disease is one of the most important animal diseases due to the economic consequences that it brings. The disease is caused by a virus classified within the Aphtovirus genus which belongs to the Picornaviridae family. Susceptible species are cattle, pigs, sheep,
goats and a number of cloven-hoofed wild species. In year 2001 an outbreak occurred in Great Britain that later also spread to other countries, among those The Netherlands. The costs related to the epidemic where substantial; in Great Britain alone the cost for eradication measures and compensation to farmers cost the national treasury 2.7 billion pounds. However, the restrictions on export from the affected country are also of great economical importance
during an outbreak of foot-and-mouth disease. Therefore it is important to take prompt actions against the disease when an outbreak has been confirmed, so that the period of export restrictions becomes as short as possible. During an epidemic there are a number of different control strategies to choose from, these include restrictions in transport of susceptible species, stamping-out and vaccination. Through simulation modeling it is possible to examine which control strategy, in a given scenario, will be the most cost-effective alternative. Therefore models can be part of the decision making when choosing which control strategy to use.

When making decisions based on models it is important to know the limitations of models when it comes to reflecting real outbreaks. There are also aspects of an epidemic which
models don’t include, for example costs that can’t be measured in terms of economic value. Examples of such costs are the stress on individual livestock producers and the reactions of the general public.

Main title:Val av bekämpningsstrategi vid utbrott av mul- och klövsjuka
Authors:Palmgren, Malin
Supervisor:Boqvist, Sofia and Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:65
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:mul- och klövsjuka, mul- och klövsjukevirus, bekämpningsstrategi, simuleringsmodell, ekonomisk kostnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2241
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2241
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 10:42
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 10:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics