Home About Browse Search
Svenska


Bekele, Addis, 2013. Assessment of food retail business sustainability : the case of Konsum Värmland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
622kB

Abstract

Public concern and the need of responsible way of doing business have brought forward the issue of sustainability at the forefront of discussion in the last decade. Even though, food retailers are playing an important role in the economy, they are exposed for criticism by media and consumers for any socially and environmentally irresponsible business practices because, the potential environmental and social impacts from their operations are significant. These impacts need to be recognized and properly addressed. The main objective of this study was to assess the sustainable business management of a cooperative food retail business in Sweden, known as Konsum Värmland (KV). The necessary data and information on history and status of KV, and its practical activities concerning the implementation of sustainable development programs as well as the motivation and challenges encountered by KV during the implementation were gathered via reviewing different documents, research papers and press releases; interviewing decision makers and other personnel in KV and other researchers from Swedish University of Agricultural University who have investigated KV. The implementation of sustainability initiatives was analyzed in depth mainly based on triple bottom line sustainability theory which addresses environmental, social and economical dimensions of sustainability.
The findings indicate that KV is a successful firm, currently owned by 145,000 members. It has incorporated the sustainability issues into its mission and values. It practically has been implementing sustainability programs in all the three dimensions of sustainable development. It provides environmentally friendly and quality food products using its main brands names for local products. The major drives for KV to implement sustainability initiatives are leadership and employees’ commitment, organizational core values, members’ and consumers’ awareness. On the other hand the major challenges to such sustainability initiatives are high price of greener products, high logistics cost and emission during long winter time with much snow, the seasonality of local product, and high cost of large scale investment. Further study is recommendable to reduce these challenges by designing and implementing more effective approaches of implementing sustainability principles and preparing sustainability report that facilitates further efforts towards sustainable business development. Especially, further study based on detailed quantitative data on emission, waste generation, and efficiency of utilization of resources such as energy, water, paper, vehicles and other resources is necessary.

,

Under det senaste årtiondet har hållbarhetsfrågor och behovet av ansvarsfullt företagande lyfts fram i samhällsdebatten. Även om dagligvaruhandeln spelar en viktig roll i dagens ekonomi, utsätts den för kritik från media och konsumenter för alla slags affärsmetoder som ger upphov till negativa sociala eller miljömässiga konsekvenser. Eftersom sådana konsekvenser från verksamheten är betydande är det viktigt att de upptäcks och hanteras korrekt. Syftet med denna studie var att utvärdera hållbarhetsaspekter av företagsledningen i ett kooperativt dagligvaruhandelsföretag i Sverige, Konsum Värmland (KV). Uppgifter om KVs historia, nuvarande status och dess konkreta verksamheter rörande införandet av utvecklingsprogram för hållbarhet samlades in tillsammans med vilka drivkrafter och utmaningar som KV står inför. Insamlingen skedde genom granskning av dokument, forskningsrapporter och pressmeddelanden, intervjuer med beslutsfattare och annan personal inom KV samt med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som har undersökt KV. Som grund för analysen av hållbarhetsarbetet användes den så kallade ”triple bottom line”-teorin vilken behandlar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner av hållbarhet.
Resultaten tyder på att KV är ett framgångsrikt företag, ägt av 145 000 medlemmar. Hållbarhetsfrågorna är införlivade i företagets uppdrag och målformulering. Alla tre dimensionerna av hållbar utveckling är praktiken införda i hållbarhetsarbetet. KV tillhandahåller miljövänliga och högkvalitativa livsmedel och säljer lokala produkter under egna varumärken. De största drivkrafterna i KVs hållbarhetsarbete är ledarskap och medarbetarengagemang, organisationens kärnvärden samt medvetenheten hos medlemmarna och konsumenterna. De stora utmaningarna inom sådant hållbarhetsarbete är höga priser på miljövänliga produkter, höga logistikkostnader, ökande fordonsutsläpp vintertid, säsongsbetonade lokala produkter och höga kostnader för storskaliga investeringar. Fortsatta studier rekommenderas för att kunna hantera och minska effekterna av dessa utmaningar. Det kan åstadkommas genom design och implementering av mer effektiva sätt för att införa hållbarhetsprinciper och förberedande hållbarhetsredovisning. Detta kan underlätta ytterligare åtaganden för en hållbar affärsutveckling. I synnerhet är det nödvändigt med framtida studier som baseras på mer detaljerade kvantitativa data om utsläpp och avfallsgenerering, samt studier av hur effektivt resurser så som energi, vatten, papper och fordon används.

Main title:Assessment of food retail business sustainability
Subtitle:the case of Konsum Värmland
Authors:Bekele, Addis
Supervisor:Gebresenbet, Girma and Ljungberg, David
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:777
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Konsum Värmland, Food retailer, Sustianable business development, Sustainability Indicators, Triple Bottom line
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2250
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2250
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:25 Apr 2013 14:45
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 14:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics