Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Anna, 2013. Brachyspira hyodysenteriae - diagnostikmetoder och resistensmekanismer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
441kB

Abstract

Svindysenteri är en allvarlig diarrésjukdom inom grisproduktionen som orsakar lidande för djuren och ekonomiska kostnader för grisbönderna. Sjukdomen, som är spridd över hela världen, orsakas av den anaeroba bakterien Brachyspira hyodysenteriae. Tillståndet behandlas med antibiotika; i Sverige finns pleuromutiliner (tiamulin och valnemulin), tylosin samt tylvalosin godkänt för behandling av svindysenteri. I första hand rekommenderas ofta att använda pleuromutilinantibiotika, eftersom resistens är relativt vanligt och utvecklas snabbt mot tylosin.
Tylvalosin tillhandahålls för närvarande inte i Sverige. Bakteriens resistensmekanism mot dessa antibiotika har visats bero på mutationer i de gener som kodar för ribosomen, som gör att läkemedlet inte längre kan binda in till denna och hindra proteinsyntesen.

Den diagnostikmetod som främst används för att påvisa bakterien hos en infekterad individ är bakteriologisk odling följt av biokemiska tester, men även PCR kan vara användbart. Fördelen med bakteriologisk odling är att metoden har hög sensitivitet, vilket ställer lägre krav på mängden bakterier i de faecesprover som undersöks; nackdelen är att det tar relativt lång tid. De serologiska tester som utvecklats för att påvisa infektion används inte i praktiken, eftersom de inte ger pålitliga resultat. För att resistensbestämma isolat kan man antingen använda agardilution- eller buljongdilution-metoden.

,

Swine dysentery is an enteric disease of great importance to the swine production. It causes the animal suffering and substantial losses for the pig farmers. The illness, which is spread all over the world, is caused by the anaerobic bacterium Brachyspira hyodysenteriae. The condition is treated with antibiotics; in Sweden pleuromutilin antibiotics (tiamulin and valnemulin), tylosin and tylvalosin are approved for treatment of swine dysentery. Preferably, one should use pleuromutilin antibiotics, since resistance is relatively common and develops quickly against tylosin. Tylvalosin is currently not available in Sweden. The resistance mechanism against these antibiotics has been shown to be caused by mutations in the genes coding for the bacterial ribosome, which prevents the antimicrobial from binding to the ribosome and prevent protein synthesis.

The diagnostic method most frequently used to detect the bacteria from an infected animal is culture followed by biochemical tests, although PCR can also be a useful method. The advantage of culture is that the method has a high sensitivity, which means it does not require a high concentration of bacteria in the sample to be analyzed; the disadvantage is that the procedure is time consuming. The serological tests that have been developed to detect the infection are not in practical use, since they do not provide reliable results. To determine the antimicrobial susceptibility of an isolate, one can either use the agar dilution- or the broth dilution -method.

Main title:Brachyspira hyodysenteriae - diagnostikmetoder och resistensmekanismer
Authors:Gustafsson, Anna
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:49
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Brachyspira hyodysenteriae, svindysenteri, detektionsmetoder, antibiotikaresistens, resistensmekanism, resistensbestämning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2238
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2238
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 10:13
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 10:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics