Home About Browse Search
Svenska


Doose, Neele, 2013. Kolostrums inverkan på immunförsvaret hos neonatala föl. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
238kB

Abstract

På grund av placentans uppbyggnad hos häst överförs inga immunoglobuliner under dräktigheten utan föl föds immunokompetenta men immunförsvaret är samtidigt otillräckligt utvecklad. Sepsis är därför en vanlig orsak till neonatala dödsfall. Tills den förvärvade immuniteten har hunnit utvecklas är fölet därför i stor utsträckning beroende av den medfödda immuniteten för att försvara sig mot patogener.

Tidigare studier har visat att intag av kolostrum är viktigt för att förhindra sjukdom hos det neonatala fölet och denna positiva effekt har framför allt tillskrivits IgG. Kolostrum innehåller dock flera nyttiga och viktiga komponenter, såsom cytokiner, enzymer och hormoner samt olika cellulära komponenter.

IgG stöttar den medfödda immuniteten som opsonin på inträngande patogena agens, vilket underlättar fagocytos av neutrofiler. Även komplementfaktorer har denna funktion, men verkar inte överföras via kolostrum och möjligtvis kompenserar IgG för den bristande endogena komplementsyntesen. Isotyperna IgGa och IgGb tycks dessutom ha ett stort ansvar för att skydda den nasala mukosan mot patogener och motverkar därmed respiratoriska sjukdomar.
Olika pro-inflammatoriska cytokiner, såsom IL-6 och TNF-α, överförs också via kolostrum och har betydelse vid inflammation. Uttrycket av dessa två cytokiner ökar inte hos perifera mononukleära celler under fölets första fyra levnadsveckor, vilket illustrerar hur viktigt kolostrumintaget är för fölets immunförsvar. Serumhalter hos föl av dessa cytokiner har tyvärr inte visat sig vara användbara för diagnos eller prognos av sepsis på samma sätt som hos nyfödda barn.

,

The structure of the equine placenta does not allow any transfer of immunoglobulins during pregnancy and the foal is born immunocompetent but with an underdeveloped immune system. Sepsis is therefore a common cause of neonatal mortality. Until the acquired immunity has had time to develop, the foal is largely dependent on its innate immunity for the defense against pathogens.

Earlier studies have shown that colostrum is important for the prevention of disease for the neonatal foal. This positive effect has been attributed to IgG, but colostrum contains several other components that are beneficial and important, such as cytokines, enzymes, hormones and cellular components.

IgG supports the innate immunity through opsonization, i.e. by binding to foreign antigens and thus facilitating phagocytosis by neutrophils. Complement factors also have this function, but do not seem to be transferred to the foal via colostrum. It is possible that IgG compensates for a deficient endogenous complement synthesis. Furthermore, the isotypes IgGa and IgGb are responsible for the protection of the nasal mucosa, and thereby prevent respiratory diseases.

Different pro-inflammatory cytokines, such as IL-6 and TNF-α, are transferred by colostrum and play a role in the inflammatory process. Expression of these two cytokines by peripheral mononuclear cells does not increase during the first four weeks, which shows the importance of colostrum for the foal. The serum concentrations of these cytokines have not shown the same usefulness for diagnosis and prognosis of sepsis in foals, as they have in neonatal children with sepsis.

Main title:Kolostrums inverkan på immunförsvaret hos neonatala föl
Authors:Doose, Neele
Supervisor:Persson, Elisabeth and Wernersson, Sara
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:55
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:föl, immunförsvar, neonatal, kolostrum, opsonisering, cytokiner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 10:27
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 10:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics