Home About Browse Search
Svenska


Roos, Nils, 2013. Ekonomiska effekter av salmonellakontroll med fokus på fjäderfäproduktionen inom eu. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
471kB

Abstract

Salmonellainfektioner orsakar en betydande sjuklighet och innebär en stor kostnad för länder inom EU. Inom fjäderfäproduktionen har serovaren S. Enteritidis störst
betydelse. EU-kommissionens "Zoonosis Directive" från 2003 innehåller regelverk för kontroll av zoonoser inom EU. Arten Salmonella spp. är en av de åtta mikroorganismer i direktivet som EU:s medlemsländer måste övervaka. Vidare syftar direktivet till: övervakning av zoonotiska agens samt relaterade mikrobiologiska agens; epidemiologisk utredning av livsmedelsburna sjukdomsutbrott; samt
insamlande av information om trender och källor avseende zoonoser så att de kan publiceras. Flera studier visar en låg förekomst av S. Enteritidis i Sverige, Norge,
Finland, Island och Estland. En cost-benefit-analys (CBA) har utförts av bland annat Finlands salmonellakontrollprogram. En CBA kan användas för att beräkna och värdera för- och nackdelarna med ett sådant kontrollprogram. Analysen innefattar olika aspekter av samhällseffekterna av ett kontrollprogram, till exempel det
ekonomiska värdet av ett människoliv. Det föreligger dock vissa svårigheter med att utföra en analys av detta slag. Bland annat finns indirekta effekter av program som
kan vara svåra att beräkna. Analysen kan också störas av ospecifika epidemiologiska data. För att värdera vilka smittkällor som orsakar fall av salmonella kan man
använda metoden source attribution. Utmaningarna med en ekonomisk analys av ett samhällsprogram är många. Trots det visar sig salmonellakontrollen i fjäderfäindustrin generellt sett vara till större nytta än kostnad för länder inom EU.

Dock kan det diskuteras om de ekonomiska analyserna är till nytta för något annat än det egna landet. Det kan till exempel vara svårt för länder med hög förekomst av
salmonella att dra någon nytta av CBA-resultat från länder med lägre förekomst. Vid en mer omfattande litteraturstudie av detta slag är det önskvärt med ett större antal ekonomiska analyser som underlag.

,

Salmonella is the cause of morbidity and a sizeable cost for countries in the European Union. S. Enteritidis is the serovar of greatest importance for the poultry industry. The
European Comission’s “Zoonosis Directive” from 2003 is a directive covering the control of zoonotic agents within the EU. Salmonella spp. is one of the eight microorganisms in the directive that the member states have to monitor. Moreover, the directives objectives are: Monitoring of zoonoses, zoonotic agents and related microbiological resistance; epidemiological investigation of food-borne outbreaks; and assessment of trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and antimicrobial resistance in a way suitable for publication. Several studies indicate a low prevalence of S. Enteritidis in Sweden, Norway, Finland, Island and Estonia. A cost-benefit analysis (CBA) has been used to evaluate the control program in Finland, amongst others. CBA can be used as a method to measure the societal costs and benefits of a control program. The analysis includes different aspects, such as the monetary value of a human life. There are however difficulties in preforming an analysis of this sort.

Estimating indirect effects of programs can be problematic, and ambiguous epidemiological data could also possibly disrupt the analysis. In order to assess the sources of salmonella cases, the method source attribution may be used. There are quite a few challenges in performing an economic analysis of a control program.

Despite these, the benefits of the salmonella control generally exceeds the costs for EU member countries. However, if these economic analyses are of use to any other
that the country itself is still a matter of discussion. It could be problematic for countries with high prevalence of salmonella to use results from CBA’s from countries with lower prevalence, for example. For a more extended literature review it would be desirable to have a larger quantity of economic analyses as a basis.

Main title:Ekonomiska effekter av salmonellakontroll med fokus på fjäderfäproduktionen inom eu
Authors:Roos, Nils
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna and Boqvist, Sofia
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:64
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:salmonella, EU, CBA, kontrollprogram, poultry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2235
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2235
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 09:42
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 09:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics