Home About Browse Search
Svenska


Norinder, Anna, 2013. ESBL hos hästar i Europa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
385kB

Abstract

”Extended-spectrum β-lactamases” (ESBL) är idag ett stort problem inom humanmedicinen men börjar även skapa problem inom veterinärmedicinen. ESBL-produktion hos bakterier medför resistens mot cefalosporiner av 3:e generationen, som är viktiga antibiotika mot infektioner med gramnegativa bakterier. Resistensen är överförbar mellan bakterier, och spridning från djur till människor kan ske. Ofta är bakterier med ESBL-produktion samtidigt resistenta mot flera andra grupper av antibiotika. Multiresistensen hotar vår förmåga att kunna behandla bakterieinfektioner, speciellt hos hästar där valet av antibiotika redan är begränsat. Svårbehandlade infektioner med ESBL-producerande bakterier har i flera fall beskrivits med allvarliga och ibland dödliga konsekvenser hos hästar.

Problemen med ESBL-producerande bakterier hos häst i Sverige är ännu små, endast ett fåtal ESBL-positiva kliniska prover har påvisats de senaste åren. I andra europeiska länder finns det dock studier gjorda på förekomst och potentiella riskfaktorer. I dessa studier är en typ av ESBL överlägset vanligast konstaterad i både kliniska prover och faecesprover från friska hästar, och den tillhör samma grupp som den typ som är vanligast förekommande hos människor. Escherichia coli i träckprover används ofta som en indikator på resistensläget i tarmfloran och karakteriserade riskfaktorer associerade med ESBL-förekomst och multiresistens hos dessa bakterier varierar mellan studierna. Riskfaktorerna går ofta inte att särskilja på grund av för litet urval, men har ofta ett samband med klinikvistelse eller antibiotikabehandling av den provtagna hästen eller hästar i dess närmiljö.

,

The threat from antimicrobial resistance is an important and growing problem. There is cause for concern regarding the ability to treat important bacterial infections. Production of ”Extended-spectrum β-lactamases” (ESBL) in bacteria confers transmissible resistance against β-lactam antibiotics including third generation cephalosporins, an important group of antibiotics in both human and veterinary medicine. In addition bacteria with ESBL often show resistance to a wide number of antibiotic classes, further limiting the options for effective treatments. ESBL is spread among bacteria in humans all over the world, and lately emerging in animal bacteria as well. Treatment failure affects animal welfare and is one consequence of antimicrobial resistance in bacteria from animals.
The antibiotic treatment options in horses are already limited, and more than one case of lethal complications caused by ESBL-producing bacteria have been reported. ESBL has been demonstrated in a few isolates from clinical infections in horses in Sweden. Only a few ESBL-types have been detected, in clinical samples and bacteria from the gut flora of healthy horses. One type predominates in all of the studies, and although it is not the same as the one most commonly found in humans, they belong to the same family. A few studies have characterized risk factors for faecal carriage of multidrug resistant and ESBL-producing bacteria in horses. The studies are usually too small to distinguish all factors, but most risk factors are associated with staying in a clinic or antibiotic treatment, of the sampled horse or horses in the same environment.

Main title:ESBL hos hästar i Europa
Authors:Norinder, Anna
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:56
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:ESBL, antibiotikaresistens, multiresistens, häst, riskfaktorer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2233
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 09:25
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 09:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics