Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Linda, 2013. Glukosmetabolism och fysiologiska variationer hos hundar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
347kB

Abstract

Glukosmetabolism är ett viktigt område inom djursjukvården. För att diagnosticera olika sjukdomstillstånd relaterade till glukosmetabolismen kan man mäta glukos-, insulin- eller fruktosaminkoncentrationen i blodet. Koncentrationen av dessa parametrar påverkas av olika fysiologiska faktorer.
Faktorer som ökar glukoskoncentrationerna i blodet hos både hundar och katter är stress och kolhydratinnehållande måltid. Valpar har högre blodglukoskoncentration än vuxna hundar, medan gamla hundar har högre insulinkoncentration i blodet än yngre hundar. Hundens kön påverkar varken glukos- eller insulinkoncentrationen.

Fruktosamin speglar den medelkoncentration av glukos som djuret haft i blodet de senaste 1-3 veckorna. Fruktosamin är glykerade blodproteiner och blodkoncentrationen av dessa påverkas huvudsakligen av den medelkoncentration av blodglukos djuret haft de senaste veckorna samt av blodproteinernas komposition och koncentration.
På grund av att det finns flera faktorer som tillfälligt påverkar djurets blodglukoskoncentration kan det vara osäkert att enbart mäta ett djurs blodglukoskoncentration vid utvärdering av dess glukosmetabolism. Mer tillförlitliga resultat kan fås vid kombination av flera analysparametrar så som glukos- och fruktosaminkoncentrationen, men hänsyn måste fortsatt tas till påverkande faktorer och individuella variationer.

,

Glucose metabolism is an important area in veterinary medicine. Different blood parameters can be measured to diagnose abnormalities in glucose metabolism, for example glucose, insulin and fructosamine. These parameters are affected by a range of physiological factors.
Factors that elevate the blood glucose concentration in both dogs and cats are stress and a meal rich in carbohydrates. Puppies generally have higher blood glucose concentration than adult dogs. Old dogs have higher blood insulin concentration than young dogs. Neither glucose- nor insulin concentration is affected by the gender of the dog.
Fructosamines reflect the concentration of blood glucose the animal has had the last 1-3 weeks. Fructosamines are glycated serum proteins. The main factors affecting blood concentration of fructosamine is the average glucose concentration over the last few weeks and the concentration and composition of blood proteins.

Solely measuring the blood glucose concentration when evaluating an animal’s glucose metabolism can be a risk, because several factors affect the blood glucose concentration. More adequate result can be obtained when combining several parameters, such as glucose and fructosamine, but affecting factors and individual variation must still be taken into consideration.

Main title:Glukosmetabolism och fysiologiska variationer hos hundar
Authors:Lundström, Linda
Supervisor:Höglund, Katja and Söder, Josefin
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:31
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:glukosmetabolism, fysiologisk variation, hund, glukos, insulin, fruktosamin, stressinducerad hyperglykemi, postprandial
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2229
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 08:40
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 08:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics