Home About Browse Search
Svenska


Bengtsdotter, Emma, 2013. Listerios under graviditet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
64kB

Abstract

Listeria monocytogenes är en bakterie som förekommer i livsmedel. Friska personer kan få i sig bakterien utan att det orsakar sjukdom, men stora mängder kan leda till en icke-invasiv form av listerios som ger gastrointestinala besvär. Gravida kvinnor och andra personer med nedsatt immunförsvar kan redan vid intag av små mängder drabbas av allvarliga och livshotande tillstånd. Hos dessa fås en invasiv form av listerios som kan ge meningit, encefalit och sepsis. Hos en gravid kvinna kan infektionen leda till infekterat foster, missfall, fosterdöd, förtidig födsel eller avliden nyfödd. Dödligheten hos nyfödda är 3-50%.
Listerias förmåga att växa i kyla och i frånvaro av syre gör att bakterien kan tillväxa i livsmedel som förvaras i kylskåp samt vakumförpackade produkter. Därför är risklivsmedel framförallt de som har lång hållbarhet och otillräcklig avdödande värmebehandling såsom opastöriserade ostar, gravade och rökta fiskprodukter, kall färdigmat och värmebehandlade produkter där återkontaminering kunnat ske. Livsmedelsverket i Sverige ger rekommendationer till gravida kvinnor att undvika opastöriserad ost, samt vissa ostar gjord på pastöriserad mjölk, att undvika kall färdigmat i slutet av hållbarhetstiden och att endast äta nygjord eller nyförpackad sushi, gravad eller rökt fisk.
Utomlands kan kostråden vara striktare än de som ges i Sverige. På grund av att L. monocytogenes finns i miljön kan även frukt och grönsaker vara kontaminerade och det finns länder där kostråden även talar om att dessa bör undvikas. Men vid för omfattande kostråd finns det istället en risk för näringsbrist.

Värmebehandlade köttprodukter såsom varmkorv och köttbullar kan innehålla listeria om de inte genomgått tillräcklig värmebehandling eller om de utsatts för återkontaminering. För de här produkterna är det viktigt att informera om upphettning innan de konsumeras, då dessa livsmedel kan tänkas ätas kalla.

Kostråden är av stor vikt för att undvika fall av listerios hos gravida, men det har även rapporterats fall hos de som följt kostråden, främst vad gäller nyförpackade laxprodukter. På senare år har det blivit allt mer populärt med kall färdigmat såsom smörgåsar och sallader. Dessa har ofta en kort hållbarhetstid, men man har även i dessa påvisat halter av L. monocytogenes. Utomlands har även smörgåsar orsakat utbrott av listerios bland annat hos gravida. I dessa fall håller inte Livsmedelsverkets rekommendationer om ”i slutet av hållbarhetstiden” och kanske bör man även här hålla sig till ”undvika”. Även om antalen fall av listerios hos gravida i Sverige är lågt bör man göra allt för att förhindra att någon drabbas. För endast ett fall är en katastrof för den enskilda individen.

,

Listeria monocytogenes is a bacterium commonly found in food. A healthy person can ingest it without illnes, but a large amount can cause a non-invasive form of listeriosis that gives gastrointestinal symptoms. For a pregnant woman and other immunosuppressive persons even a small amount of the bacteria can cause the invasive-form that leads to severe disease such as meningitis, encephalitis and sepsis, which can be life threatening. In a pregnant woman it can lead to fetal loss, miscarriage, neonatal infection and death. The mortality rate for infants is 3-50%.
The ability to grow in cold conditions and in absence of oxygen makes it possible to find the bacteria in food stored in the fridge and even food that has been vacuum-packed. Foods at risk are products with long shelf life, and no heating process, such as cheese made with unpasteurised milk, smoked fish products, cold ready-to-eat foods and heated products that have been re-contaminated. The National food agency in Sweden gives food advices to pregnant women to avoid unpasteurised cheese, some cheeses made with pasteurised milk, to avoid cold ready-to-eat food at the end of its shelf life and only eat newly packed smoked fish products.

Abroad the recommendations can be more strict and even fruits and vegetables can be listed, though L. monocytogenes can contaminate these products removing them risks adequate nutrient intake. Heated products such as meatballs and hot-dogs can contain L. monocytogenes if it is not properly done or if re-contaminated. These products can be eaten without reheating, and therefore it is important to make sure that heating should be done before intake.

Food recommendations is an important instrument to avoid listeriosis, but there have been reports about cases even if the recommendations have been followed, mainly according to smoked salmon-products. Recently cold ready-to-eat products, such as sandwiches and salads, have become more popular. Despite having a short shelf life listeriosis cases due to this kind of food have been reported. In these cases the recommendation about ”end of shelf life” is not enough and it may be best to replace this with ”avoid”. Even if the cases of listeriosis in pregnant women in Sweden are low everything that can be done should be done to avoid anyone from infection. Even one case of infection is one case too much.

Main title:Listerios under graviditet
Authors:Bengtsdotter, Emma
Supervisor:Ottoson, Jakob R.
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:27
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Listeria monocytogenes, listerios, graviditet, livsmedel, kostråd, zoonosis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2227
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2227
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:25 Apr 2013 08:22
Metadata Last Modified:25 Apr 2013 08:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics