Home About Browse Search
Svenska


Engdahl, Karolina, 2013. Kan miljöberikning minska stress hos delfiner i fångenskap?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
289kB

Abstract

Delfiner i fångenskap lever i en miljö som långt ifrån liknar deras naturliga habitat. Djuren hålls i pooler av olika storlekar och djurgruppernas sammansättning speglar ofta inte gruppsammansättningen i det vilda. Dagarna är fyllda av rutiner, och många delfiner tränas för att delta i shower. Hållningen påverkar delfinernas beteenden, och leder till att de börjar uppvisa beteendemönster skiljda från de vilda delfinernas. Vissa beteenden utesluts, till exempel födosöksbeteenden, medan andra beteenden istället förstärks.

Stress kan uppkomma då djuren försöker anpassa sig till miljön de lever i. Många faktorer i miljön kan fungera som stressorer för delfiner i fångenskap, men det som förmodligen orsakar mest stress är avsaknaden av möjligheten att kontrollera omgivningen. Detta kan leda till att delfinerna börjar uppvisa stereotypier, vilka är repetiviva beteendemönster som tycks sakna funktion och mening. Eftersom stereotypierna uppkommer på grund av stress kan de vara indikatorer på dålig djurvälfärd.
Det finns olika metoder för att minska förekomsten av stereotypier. Det enda som eliminerar den underliggande orsaken till dessa är miljöberikning utifrån delfinernas behov. Detta kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att ändra utformningen på inhängnaden eller genom att tillföra berikande objekt (t.ex. bollar). För att veta att berikning uppnåtts är det viktigt att utvärdera djurvälfärden före och efter berikningen tillfördes. I nuläget finns inga standardmetoder för hur detta ska göras. Dock finns förslag till att man kan mäta vissa fysiologiska parametrar eller genomföra beteendestudier för att indikera bättre hälsa och ökat välmående hos djuren.

,

Dolphins in captivity are kept in an environment very different from their natural habitat. The animals are kept in pools of various sizes, and the composition of animal groups in captivity often differs from that of wild animals. Their lives are filled with routines, and many dolphins are trained to participate in shows. The way the animals are kept affects their behaviour, and they therefore show behavioural patterns different from wild dolphins. Some behaviours, for example foraging behaviour, are absent while other behaviours are amplified.
Stress is caused by stressors, and can be shown when animals try to adapt to their captive environment. There are a lot of potential stressors in a captive animal’s environment, and the most extreme one may be its inability to control the environment. This can contribute to a behavioral pattern called stereotypic behaviour, which is a repetitive behavior that appears to be functionless. These types of behaviours can be indicators of poor animal welfare.
There are several methods that reduce the presence of stereotypies, but only one of them affects the underlying cause of why the stereotypies are shown. This is called environmental enrichment, and its intention is to improve the animal welfare by changing the environment to better fulfill the animals need. These changes will also allow the animals to perform their natural behaviour. It is important to evaluate if these changes really are enriching. There are no standard methods for measuring this. However, some authors suggest that behavioral studies or measuring physiological parameters may be used to indicate improved health and animal wellbeing.

Main title:Kan miljöberikning minska stress hos delfiner i fångenskap?
Authors:Engdahl, Karolina
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:23
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:delfin, stereotypi, stress, fångenskap, miljöberikning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2224
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2224
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 14:35
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 14:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics