Home About Browse Search
Svenska


Lidegran, Karin, 2013. Miljöns inverkan på hälsa och välfärd hos ekologiskt hållna grisar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ett ekologiskt lantbruk syftar till att skapa ett uthålligt system som drivs i symbios med omgivande natur. För djuren på ett sådant lantbruk har man ambitionen att hålla hög nivå av hälsa och välfärd. Ett av de främsta målen är ökad frihet och möjlighet till naturligt beteende.

Det fria levernet har både positiva och negativa konsekvenser för djurens välmående. Syftet med det här arbetet är att redovisa och diskutera hälsa och välfärd i ekologisk grishållning med ambitionen att reda ut rådande situation och utsikter för framtiden.

I dagens läge verkar ekologiskt hållna grisar få sina beteendemässiga behov tillfredställda i högre grad jämfört konventionellt hållna. Bland annat ses stabilare temperament och färre problembeteenden. Parasitläget är dock sämre liksom smågrisdödligheten som ligger på en
högre nivå. När det gäller skador och sjukdomar finns det aspekter som är både sämre och bättre inom ekologisk hållning jämfört konventionell. Den fria hållningen dämpar antalet beteendeberoende skador medan ledskador till följd av ökad rörelsefrihet är högre. Sjukdomar kopplade till det trängre och intensivare uppfödningssystem som konventionellt lantbruk innebär, ses det mindre av, medan sjukdomar som uppkommer till följd av ökad exponering
för naturens element ökar.

Min slutsats är att det ekologiska hållningssystemet är att föredra framför det konventionella, då det verkar ge djuren en högre nivå av psykiskt välbefinnande och även om risken för en del skador och sjukdomar ökar ter det sig ändå vara det system som ger högst nivå av hälsa och välfärd.
Ekologiskt lantbruk är dessutom ett system under utveckling och den ytterligare välfärdspotential som finns häri för djuren verkar lovande inför framtiden.

,

Organic farming emphasizes a sustainable system in symbiosis with surrounding nature. In such a system the ambition is to provide a high level of animal health and welfare. One of the major goals is an extended freedom to express natural behavior. This type of free housing
brings positive as well as negative consequences for the animals. The aim of this report is to review health and welfare in organic pig farming to clarify the current situation and prospects for the future.

Today, pigs in organic systems seem to get their natural behavior needs fulfilled to a greater extent than pigs in conventional systems. For example, they express a more stable temperament and show less behavior disturbances. However, in organic farming parasites is a bigger problem and so is piglet mortality. Concerning injuries and illness, organic housing is better in some areas and worse in others. The extended freedom provided reduces the amount
of injuries due to behavior disturbances but causes more joint injuries. Illness caused by dense animal keeping and intense production as in conventional systems are less often seen, while disease due to exposure to the elements of nature increases.

My conclusion is that organic housing of pigs is preferable since it seems to provide the animals with a higher level of psychological well-being. Even though the risk for some
injuries and diseases are greater in such a system, it still seems to give the highest level of health and welfare. Furthermore, organic farming is under development and the potential for future animal welfare seems even more promising.

Main title:Miljöns inverkan på hälsa och välfärd hos ekologiskt hållna grisar
Authors:Lidegran, Karin
Supervisor:Emanuelson, Ulf
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:14
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:hälsa, välfärd, beteende, inhysning, ekologisk, gris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 13:39
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 13:39

Repository Staff Only: item control page